Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

2009.12.28.

Gyermekeim, kik az elkövetkezendő években kiléptek a gyermekkor azon szakaszából, amikor is a gyermek a fizikai teste felfedezésével és építésével van leginkább elfoglalva. Beléptek a tinédzser korba, amikor is újra rányílik a gyermek szeme a létezés láthatatlan csodáira, és megtelik a szíve új érzésekkel, szerelmetes szerelmekkel, álmokkal.

Földanya a maga gyermekeit éppen úgy neveli fel, mint szerető anya a testéből származó gyermekét, és Isten Atya úgy vigyázza gyermekeit , mint ahogy gondos atya a lelkének magzatait óvja.

Lezárul egy korszak az emberiség életében, melynek vigyázója a Krisztusi szellemiség volt.

Az Ő lélekrészei jelen vannak, és jelen lesznek a földi síkon az emberi testben, az átalakulás folyamatában.

Mint mindig, az új korszakok, vagy meghatározó események megtörténtekor.

A Földet, a maga különlegesen egyedülálló fejlődési spiráljában,  igen nagy figyelemmel kísérik az Univerzum fejlett tudatai. A ti szavatokkal meghatározva, a bolygótok leginkább egy kísérleti rabszolgatelephez volt hasonlítható. Látom, most tiltakozva összeborzad lelketek, de ti emberi testben létezve nem tudjátok, mert nem emlékeztek, hogy az ember által előállított érzelmi megnyilvánulások mennyire kelendőek olyan lények közt, akiknek érzelmi teste nincsen, és nem is értik az érzelmek mibenlétét. De az érzelmekből felszabaduló hatalmas energia nagy kincs az ilyen lények számára. A rejtőzködő, fejlett tudatú emberek kordában tartják indulataikat, mert tudják, hogy a bölcsen és csendesen szemlélődő szeretet kiemeli őket a rabszolga tömegekből. Az emberiséget nehezen engedik ki a manipulálható tömeg fogságából, hiszen így az indulataikat könnyen befoghatják.

Hogy mi emeli ki az embert ebből az uralomból?

Az összefogás az isteni hierarchiákkal, kölcsönös egymásra figyelés, és az emberek közötti összefogás egy élettel teli Földért. Hinni és bízni egymásban.

Az ember sokszor eladta már a lelkét, és bár nagy tanulságot hozott ez a számára, de igen nehéz kitörni az alsóbb rétegek csábító fogságából.

Az idei év karácsonya még sok megpróbáltatást és figyelmeztetést tartogatott számotokra. Mindenkinek aszerint, hogy meddig ért el saját fejlődési vonalán.

E szavak azért hangoznak el felétek, mert elékezett az Idő, amikor sokatoknak rá kell lépnie a feladatát jelölő útra.

A pokol sokatokat megkísértett. Próbát kellett tenni felettetek. Nehéz és tartalmas év húzódik a hátatok mögött, de ne feledjétek, önmagatokért cselekszetek, és álljátok ki a próbákat.

A Beavatás próbáit.

Lassan elérkezik az utolsó Beavatásotok. Az Új Világ kapuja már nyitva, mert az első felébredettek megnyitották saját erejükből és értékükből.

A Föld körül az év utolsó napján lecserélődik az Univerzum Tanácsának őrző szellemisége.

Néhányuk testbe lép, s néhányuk hazatér. Akik állták ebben a földi létezésükben a sarat,  készek befogadni szellemi családjuk egy magasabb megnyilvánulását, hogy az Új Világ egy sosemvolt létezéssé válhasson itt a Földön.

Az embernek meg kell tanulnia felelősséget vállalnia önmagáért, a társaiért, a Földért és Mindenért, a látható és nem látható történésekért. Nem játszhat már felelőtlenül életekkel.

Sem a sajátjával , sem máséval. Meg kell látnia az Élet mibenlétét és értelmét. Felnőttként kell gondolkodnia az Univerzum polgáraként, mert hisz a következő fejlődési fokozat elviszi az embert az Univerzum teljes joggal létező polgárai közé. Fel fogja ismerni a helyét és mibenlétét a Teremtésben.

Nos, elérkezett az Idő.

Jelöljétek meg magatokat a feladatra, melyet magatokban éreztek már egy ideje. Amilyen életteret építetek magatoknak, olyan élettérben fogtok eltölteni egy ugyancsak hosszú időszakot.

Tiszteljétek és ne féljétek a Halál és az Élet erőit, mert ők a ti legnagyobb segítőitek. Nézzétek annak szépségét, amikor a Halál lebontó erői egy betegséget lebontanak, és helyére az Élet beköltözik új lehetőségekkel. Sokszor találkoztok a halállal életetek folyamán, de nem ismeritek fel, mert sok más néven nevezitek. Ki megtanult vele együtt dogozni, ők a legnagyobb gyógyítók, mert hisz felismerték lényegiségét.

Az Apostolok már köztetek élnek több testben, mert sok vezető kell az embereknek. A Jézus misztérium minden akkor élt szereplője már testben él, mindegy hogy akkor melyik szerepet játszotta el. A szerepek újra osztódtak.

S kérdés most az, hogy melyikőtök mit és kit ismer fel önmagában. Elfogadja e, és tud e dolgozni Csendben, Rendben, Békében.

A Föld sok pontján születtek meg , több testben, ha egy elbukna, akkor más álljon a helyére.

Közeleg a vége a Földi időben, a megértések és a nagy önfelismerések és változtatások évének. Helyet ad annak az évnek, amikor a kezdő lépések egy magasabb szinten megtörténnek. A káosz örvénye kiengedi magából azokat az energiákat, amelyeket meglovagolva el lehet kezdeni építeni egy Új Világot, ahol sok sok csoda megtörténhet.

Mert az Ember megtanul hinni újból a csodákban.

Sosem mondtuk hogy könnyű lesz, de a gyermekeiteknek felépített csodákban mindenki gyönyörködni fog, és a Föld gyermekei tovább álmodhatnak egy szebb világot maguknak.

Mertek és tudtok álmodni? Régóta ölik ki már belőletek az álmokat, és fedik el sűrű köddel a valóságot, kereső szemetek elöl. De sokatok felfedezte már, hogy egy álomban éltek, és ezt az álmot mások irányítják kívülről. Őket éri a legtöbb támadás.

Nem ígérjük, hogy könnyebb lesz az elkövetkezendő év, de újabb fátylak és ködök húzódnak szét a Föld körül és az emberiség szeme elöl. Ez az év megadta számotokra a lehetőséget, hogy kapcsolataitokat újraértékeljétek és magasabb szintre emeljétek. A jövő év hozzá adja a munkátokban való megújulást is, és a lehetőséget, hogy büszke és szabad lelkű föld lakókká  váljatok.

Nos álljátok a próbát?

Követeitek nap mint nap megjelennek az Univerzum Tanácsában. Híreket hoznak és visznek.

Őrzőket állítottatok fel, akik vigyázzák  a légteret. A Föld állandó felügyelői kintről ellenőrzik a Föld körüli munka tisztaságát. Testbe léptek az emberi lélek fejlődését és megemelését szolgáló szellemiségek.

Sokan dolgoznak értetek, a Föld nem kerül többé már lezárás alá.

Bízzatok és higgyetek.

Álmodjatok.

Egyenesítsétek ki gerincetek, emeljétek fel fejetek, nyissátok ki szemetek és fületek!

Építsetek Élettel teli világot.

Szóltam, mert szólnom kellett hozzátok. Olvassatok a szívetekkel, és tudni fogjátok ki voltam, vagyok és leszek.

2009.06.24.


Gyermekeim, az Anyaként szólok hozzátok.

Figyeljétek szavam, mert elhangzásakor megtörténik a folyamat, mely megkönnyíti létezésetek a jelenpontban. Fizikai testetek szimbiózisban él a Földdel, ki Anyaként gondozza, táplálja és hordozza. Vér a véréből és Test a testéből. A fizikai test úgy lett kialakítva, hogy a Föld rezgése életben tartja, amíg a Szellem el nem szakítja a köteléket. A Föld szívéből egy szál indul el az Ember szívéig, és az élet folyamán ez a szál szállítja az információt oda-vissza. A szál tisztaságát és erejét megmutatja az ember által élt élet minősége. A szívből az információ az agyba kerül, ahonnan elterjed az egész fizikai testbe. Ez a rendszer, az Univerzum mintájára készült.

Földanya testét pusztítjátok, szívét marcangoljátok, ezért a fájdalmai már az egekig érnek, s a szívéből törnek elő. Teste kelésekkel teli. Ha lenne rá szemetek, önmagatokon láthatnátok szenvedése jeleit.

Töltsétek fel Aranyfénnyel a Földszív és az Ember szív közötti szálat. Küldjetek szeretetet Földanyának, enyhítsétek szenvedését, hogy Ő is enyhíthesse a ti szenvedéseiteket. Sok Földszellemiség született közétek , kik teste kerülve nehezen ismerik fel Földhöz való viszonyuk, mert ember léptékben a Föld mélye még a pokol és túlvilág képeivel azonosul.  Ők most az égre törnek , feledvén Otthonuk, hogy elszakadt szálaikat visszaépítsék Égi Atyjukhoz. Sok szellemiség Égi Atyjától indult el a fizikai testbe, ők nehezen eresztenek gyökereket befogadó Anyjuk felé.  Most ismét testbe léptek a köztes lét, az ég és föld közt lakozó szellemiségek , hogy összekössék fizikai testben a lent mélységét, a fönt magasságával.

Ha imádkoztok, ha kértek, ha dolgoztok egymásért és magatokért, kérjétek mindig Földanyát és a Teremtő Atyát együtt, mert csak az Ő harmóniájukban tudtok Életre kelni a fizikai testben. Nagyon kevesen ismerik közületek az Életet.

Mostanra sokatokban helyreállt és kiegyenlítődött a négy elem harmóniája. Erre épül rá az ötödik elem, az Élet, mely magával hozza a Boldogságot.

Az Élet, amikor félelmek nélkül cselekedtek az Univerzális Törvények szerint.

Az Ember mindig a magasba tör, és elfelejti tisztelni , gondozni és szeretni az őt tápláló Földanyát. Ha az Anya boldogtalan, gyermeke is azzá válik. Ha a gyermek boldogtalan, igaz lelkű anyja is szenved.

Ha sír a Föld, gyermeke lelke is borongós, s ha kisüt a Nap, és mosolyog a Föld ezer színű pompával, a gyermek lelke is kivirul.  Küldjetek szívetekből szeretet a Föld szívébe, s a szálat erősítsétek, tisztítsátok, gondozzátok.   E szál ereje juttat el benneteket Égi Atyátok trónusához. Sámán dobjaitok dobbanása a Föld szívverése. Olyankor eggyé váltok, és utaztok a szívdobbanás rezgésével Égi Atyátokhoz, mert a hozzá vezető út is a szívetekből indul.

Ha az üzenetet értettétek szívetekben, akkor tanítsátok , tegyétek , és a leszakadt lelkeknek szó nélkül mutassatok utat.

Áldás legyen rajtatok, és szívetek minden rezdülésén.

 

2009 június 22. a nyári napfordulóhoz kapcsolódóan

"Mi történt abban a földi időben, amikor megéreztétek szívetekben az elhívást, és összegyűltetek a számotokra megjelölt helyen?
Sok emberhez küldtünk ki hívó jelet, akadályt tettünk ki a térbe, s kértük az áldozatot ember részéről. Volt ki szabadon dönthetett, s volt ki elrendeltetett. Az Oszlopok , az Őrzők, a Közvetítők szerepe meghatározott volt.
A többiek döntést hoztak, hogy melyik útra lépnek.
Felszabadítottuk a vérvonalakat a behívásokkal., és előkészítettük a testet a befogadásra.
A Teret megtartottátok, az Erőt befogadtátok. Minden megjelent test befogadta a saját vérvonaláról a legerőteljesebbet.
Emlékezz a testedet átjáró belső hideg érzetre, mely áthaladt úgy, hogy a korona csakrán belépett, és a gyökér csakrán kilépett. Emlékezz a Szer végső folyamatában hányszor történt meg veled. Emlékezz kit idéztél meg gondolatban vagy szóban?
Akinek még zárt a rendszere, de szívükben már készek, náluk a kódokat nyitottuk, és a vérvonalat tisztítottuk.
Nem engedtünk túl sok információt előtte hozzátok, mert az emberi tudat ösztönösen védekezett volna ezen behatás ellen. Ha felmerül bennetek az idegenszerűség érzete, akkor a változás , az igazodás egy új lélekszint felé már elindult. Ha még csak válaszokat kerestek, akkor a befogadás megtörtént, de a változás még nem indult el. Az Idő mindegyikőtöknél más. Más és más szinten jártok. De egyikőtök sem maradt érintetlen, mivel a megjelenésetek a döntés maga volt, bár a tudatotok nem volt tisztában a döntés értelmével.
Az Idő kiszámított volt, a Szer előre elrendeltetett volt.
Elmétekből kiszűrtük azokat az emberi tudatokat, akiknek ott helye nem volt. Belépni a rendszerbe csak azok tudtak, akik erőt meríthettek az ott létrejött Erőforrásból.
Óvtuk testeteket az összeroppanástól, mert kértétek. Csak annyit engedtünk befogadásra, amennyire abban a pillanatban alkalmasak voltatok.
A Szer és az Ember Áldást hord magán, ki átlépve saját korlátain, áldozatot hozva, Hittel átadta magát az ember által fel nem fogható történésnek.
Amelyikőtök ennek tudatában tette, az ő áldozatuk fel nem mérhető. Szám szerint hat fő. Ők ismerik a befogadott lélekminőséget is. Őket összekötöttük fel nem bonthatatlan Szövetséggé.
Kérdéseikre mindig pontos választ kapnak., a segítség mindig jelen lesz mellettük érzékelhetően.
Most ennyi az átadható információ. "


2009.06.12.


Érzékelitek nap mint nap a változások erejét életetekben. Mindegyikőtök önmaga cselekedetihez és döntéseihez mérten éli meg a jövőt. Valamelyikőtök csodákban részesül, hiszen képes volt létrehozni és megbecsülni az élet apró szépségeit, képes volt szívét lelkét megnyitni és átadni . Valamelyiktek csak szenved és kétségbeesett, mert saját cselekedetei önmaga ellen fordultak. Egyiktek sem marad érintetlen. Sokatok felett elhangzott az ítélet, de keveseknek jutott a kitárulkozás lehetősége. Ez az év még sok áldásban részesít benneteket, ha képesek lesztek haladni a sodrással. Lesz még lehetőségetek kedvező ítéletet mondani önmagatok felett.

Viharok és katasztrófák bolygatják fel életképtelen életeteket, mozgásra bírva a passzív létezésben bolyongó lényeket. Nagy a mozgás és a változás bennetek és körülöttetek.

Eljutottatok abba az Időbe, amikor felelősséget kell vállalnotok önmagatokért, és a döntéseitekért.

A Kegyelem energiája az elmúlt hétig mindenkit részesített áldásában, aki képes volt megérteni és befogadni.

Ők sok terhet letehettek. Mostantól ez az erő, csak azokat érinti meg, kik méltónak bizonyulnak befogadására. Akiket eddig is hiába részeltetett kegyelmében a Teremtő, nem értették és nem fogadták el, ők ezentúl magukra maradnak, míg önnön erejükből nem képesek kitörni, és rányitni az energiaforrásra, mely árasztja magából a Kegyelem energiáit. Ez a régmúlt időkben is így volt, csak az elmúlt év nyitotta meg a bőség csatornáját felétek. Akik kötelékbe tudtak lépni, felismerték az igaz értékeket önmagukban és a környezetükben, ők tisztán látást kaptak , és az élet Mestereivé válhattak. Kiknek a szívében fellobbant már a szikra, ők tanulhatnak, minden segítséget megkapnak hozzá. A tévelygők élete megnehezedik. A gyengék elvesznek.

Sokan közületek fáklyaként világítanak, megemelvén környezetük és a hozzájuk csatlakozók energiaszintjét. Akikkel kötelékben vannak, ők is megmenekülnek ez év folyamán. A kötelékhez csatlakozás felismerése már egy jelentős mérföldkő. A kötelék élén álló emberek feladatkódjai felszabadultak. Ők elérték azt a szintet, hogy átlépték saját fizikai létük korlátait, és mélyen a felszín alá látnak.

Elérkezett a cselekvés ideje.

Legyen Áldás rajtatok, és a Feladaton mellyel beleszületettek ebbe a létezésbe.

 

 

2009.05.22.


Szólunk hozzátok innen, mit oly sokan hívtok Otthonotoknak. Megnyílott hozzánk az Égi Út, s szavunk egyenesen elér szívetekhez. Ha a ti szemetekkel nézzünk önmagunkra, az mondanánk, hogy egy lágy, érzelmekkel teli minőséget látunk. Emberek közt sok az érzelem test nélküli megtestesülés, vagy a meghibásodott rendszer, és vannak félig kész állapotban lévő rendszerek. Aszerint, hogy ki hol tart az útján.

Most hogy közvetlenül érünk el hozzátok, képesek vagyunk nagyon gyorsan és hathatósan segíteni az érzelem test építésében. Enélkül senki nem jut vissza saját eredendő lényéhez.

Amelyikőtöknél egyáltalán  nincs érzelem test, ők teljesen az anyagi világ rabjai, a manipuláció nagymesterei, a mágia öncélú használói. S világotok kiirtói.

Mint mindennek, célja van a teremtésben. Anyagban élni szellemnek úgy, hogy uralja a testet és mégis a szellemisége a Teremtőig ér, és ugyanakkor a létezése az Univerzum Törvényeinek áramlásába belesimulva halad, ez a cél.

Ember minden irányból közelít, hogy mindennek a tapasztalata kezében legyen. Ezért a szellemiségek mindent megtestesítenek az anyagban, hogy mindennek a tapasztalata megjelenüljék.

Bárhonnan is indultok, bárhol is tartotok mindegyikőtöknek nehéz az útja, de a cél egy.

Tengernyi megtapasztalás takarítja utatokat.

Most elért hozzátok a lehetősége, hogy amit eddig nem is értettetek, azt most felismerjétek. Az energia , mely elér hozzátok rámutat a bennetek rejlő akadályra. Áttöri ott a rendszereteket, ahol akadály, vagy meghibásodás van. De ugyanakkor rámutat az ősi örökségetek visszatartó kötelékeire is. Az örökségek most letehetők, megszüntethetők. Nem könnyű , és nem fájdalom mentes folyamatok ezek, hiszen ami feltör a mélyből, az mind nagyon nehéz történés, érzés.  Az örökségek, mit szülők adtak mindig gyermekeiknek nemzedékeken keresztül, keresztet tettek az utolsó sarjak vállára, mit ők ztán továbbadtak gyermekeiknek.. Ezek tanították az embert felismerésekre. Ezek segítették az embert az érzelmi test kiépítésében.

Az érzelmi test legkönnyebben a nőknél épül fel, hisz ők adják az életet, bennük fogan meg a jövő. A férfi az anyagban való teremtés megtestesítőjeként nehezebben épít érzelmi testet, hisz ezzel az állandó sérülés lehetőségét akarja kizárni. Ezért fontos, hogy férfi és nő Harmóniában legyen egymással, mert a kettőjük rendszere adja ki az egészet, egymást tanítják.

A sors most a lábaitok elé teszi a megoldásaitok, ha hajlandóak vagytok önmagatokra figyelni. Minden történésetek  rámutat a megoldandó problémákra. Kaptatok tükröket, hogy szembesüljetek magatokkal. Kaptatok embereket, lehetőségeket, hogy most máshogy oldjatok meg élethelyzeteket. Kaptatok betegségeket, hogy megértsétek testetek működését. A vonzás törvénye mellétek rendelte mindazt, mi bennetek háborog megoldásra várva. Ne feledjétek az alaptézist, mit embernek adtunk. 

Mint fent, úgy lent. Mint kint , úgy bent. Ha önmagatokban Rend lesz, világotok is megváltozik.

Ha elfogadjátok a mélységet, akkor megértitek a magasságot.

Ha megértitek testetek működését, megértettétek az egész Univerzumot.

A Rendrakáshoz megadtunk már minden segítséget. Most már nektek kell dolgoznotok önmagatokon, szövetségben a társaitokkal.

Ki megértette a Szót, mit az üzenet átadott nektek, az megértett mindent, mire embernek most szüksége van.

 

2009.05.06.


A mai tanítás a múlt árnyainak felbontásáról szól felétek. Nézzetek végig testeteken. Hol láttok számotokra kedvezőtlen elváltozásokat? Simítsátok végig szeretettel azokat a pontokat.

Ezeken a pontokon helyeztétek el a múlt árnyait. Blokkokat, energetikai torzulásokat.

Ezek jöhetnek az őseitek meg nem oldott problémáiból, amelyek a ti életetekben is megjelentek megoldásra várva, és lehetnek saját magatok által előállított félelmek lenyomatai is. A fizikai testetek nagyon jól olvasható. Sosem volt ennyire fontos, hogy megismerjétek saját testetek  lenyomatait, mert nem vihetitek már tovább a múlt árnyait és kötelékeit.

Sokat álmodtok, ilyenkor is feljön bennetek az elfojtott érzés, és távozik. Néha csak úgy eszetekbe jutnak régmúlt idők történetei, beszéljetek olyankor, mondjátok ki az akkori érzéseket. Az el nem sírt könnyeiteket sírjátok el. A fájdalmakat hagyjátok, hogy kifájjanak végre. A testet pihentető, lazító technikák, melyeket olyan jól ismertek, most aranyat érnek számotokra. A masszázs, mely megmozdítja és kioldja a lerögzült hibás energetikákat, most felszabadít és elengedésre késztet. Ismerjétek meg újra a Föld által kínált csodákat, melyeket őseitek olyan jól ismertek. Növényeitek mind áldást hozhatnak számotokra. Némelyik a színével, némelyik a gyönyörűségével, és nagyon sokuk a bennük rejlő természetes gyógyító erejével. A természetben ott van minden orvosság. Körülöttetek van minden válasz a fájdalmaitokra. Már csak nyitott szem és szív kell, hogy észre is vegyétek.

Kezeitekben csoda rejtőzik, ha hinni tudtok önmagatokban. A gyógyítás bennetek is ott él.

Élvezitek e egymás hangját, dallamát ha szeretettel és figyelemmel szóltok?

Halljátok e szívetekben a zenét, mely felszabadítja és megemeli lelketeket?

Látjátok e színörvényeket magatok körül?

Élvezitek e a kezetek által lerajzol és megalkotott dolgokat?

Használjátok e kristályaitok, köveitek tudását?

Sok csodát alkottok önmagatoknak és egymásnak.

Meg fogunk állítani mindenkit a rohanásban, hogy legyen végre szeme, keze, hallása a Föld és ember által nyújtott csodákra. Sokatoknak ez nagyon nehéz lesz, mert elvették tőletek az alkotás örömét, és a szépségek meglátásának adottságát.

Szemetek elé értéktelen célokat tettek, melyek igába hajtják az embert.   Boldogtalanok vagytok, békétlen lelkűek. De féltek felemelni a fejetek.

 Választás elé értetek.

Leteszitek a múltat, és emelt fejjel élvezitek az Életet, és elfogadjátok a természet gyógyító erejét?

Vagy pedig a múlt örvényében, értéket nem ismerő emberek által manipulált létezésben bolyongtok tovább boldogtalanul.

Mi segítünk, utat mutatunk. Minden embert önmagához szabunk, a saját útján. De döntenetek és elindulnotok nektek egyedül kell.

A segítségünk lehet néha fájdalmas. De számotokra példa értékű, és tapasztalással teli, ha ti is úgy akarjátok.

Kérünk benneteket, figyeljetek önmagatokra. Gondolataitok, vágyaitokra.

Vigyázzatok indulataitokkal, ítélkezéseitekkel.

Most ezek mind visszamutatnak önmagatokban megoldandó problémákra, melyek nem engednek továbblépni benneteket.

Az álmaitok mesélnek nektek.

Elindultatok egy ember számára sosemvolt létezés felé. Ne akadályozzátok már önmagatok.

Tennetek kell önmagatokért, hogy mi is tenni tudjunk értetek.

 

2009.05.05


A gyermek , ki kérdezett a Szeretet felől, most tanítást kap, és átadhatja az értőknek, hogy szavunk elindíthassa a megértés folyamatát.

Az anyagba foglalt létezés nehezen adja meg a képességet ember számára, hogy külső szemlélődőként  lásson igazságot. Ember magából indul ki, és önmagába fordul vissza, saját maga határozza meg a szemlélődését a világban.

Képesek vagytok e a másik ember életét az ő saját rendje szerint szemlélni úgy, hogy önön érzéseiteket nem élitek közben?

Képesek vagytok e mindenki igazságát átlátni, amikor esemény cselekvőjeként vagytok részt a történetben?

Képesek vagytok e  mindenki számára jó döntést hozni, még akkor is, ha az nem egyezik a számotokra megfelelővel?

Tudtok e az élet sodrában haladni akkor is, ha tudjátok , hogy következő lépés fájni fog?

Tudtok e „szívtelennek” tűnni emberek előtt, ha tudjátok, hogy ez segíti megoldáshoz a történet többi szereplőjét?

Tudjátok e , hogy a szeretet nem a mézes-mázos szavakat , nem a látványos tetteket jelenti?

A gondosan szerető ember csendesen figyeli és ápolja a reá bízott lelkeket. Tanítja, segíti lépteit, de ha idő van, a Vihar forgatagába engedi tapasztalatot szerezni. Sosem birtokolja és uralja, hanem hagyja szabadon repülni. Tudja az időt, mikor szólnia kell. Érzi kezében , mikor simogatnia kell. Érzi karjaiban, amikor ölelnie kell. Érzi a lelkében, amikor odébb állnia kell.

Nem befolyásolja saját érzése, saját félelme, saját vágya.

Érzitek a békességet a szívetekben, amikor figyeltek egy virágot, amikor követitek a madarak röptét? Amikor nincs bennetek sem gondolat, sem érzés, csak a csodálat a megérinthetetlen felé. Így kellene figyelnetek egymást is. Mindenkiben csoda lakozik, még ha ti ezt nem is látjátok.  Figyeld meg az idős emberek arcát, szemét, kezét. Mindegyik más, de meglátjátok e mögöttük a megélt évek sokaságát?  Az elmenők bölcsességét? Az idős kor szépségét.

A számotokra durvának tetsző ember is megél pillanatokat, amik csodát hordoznak. Ezek a szikrák mindenkiben ott élnek. Akarjátok e meglátni a másik emberben?

Vagy csak a felszínen mutatott álarcot nézegetitek és bíráljátok?

Éltek a Földön ember által gonosznak ítéltek. Nem kevesen. Egy részük vállalt feladatot hordott. Más részüknek lelkülete nem bontakozott ki.  Éltek közöttetek fehér bárányként imádottak fekete lélekkel. Még többen. Őket imáitokban hordjátok.

Mindig minősíteni akartok, ítélkezni. De nem tudjátok a mércét. A mérce számotokra a felszínen történő folyamat, a kimondott szó, a cselekedet. De nem látjátok át az egészet.

A szeretetet a felszínen történtek után osztogatjátok. A Szeretet az Elfogadással kezdődik.

Elfogadni nem a számunkra kedvezőt kell. Elfogadni mindenki igazságát kell. Elfogadni a helyzetek törvényszerűségét kell, és abban megkeresni a mindenki számára legjobb megoldásokat.. Elfogadni a számotokra nem értetettet és nem láthatót.  Elfogadni önmagatokat kell, úgy ahogy megteremtődtetek Elfogadni a társaitokat kell, és meglátni bennük a szépséget.

Hisz szépek vagytok mindannyian és egyediek. Ha úgy akarjátok.

Nézzétek a természetet. Minden létezője teszi a dolgát, nem gondol az elmúlással, nem gondol félelmekkel, ítélkezéssel, nem gondolja, hogy neki rendet kellene tennie a számára nem értett létezők közt. Kiegészítik, kiteljesítik egymást egyediségükben..

Figyeljetek és lássatok.

Figyeljetek és lássatok.

Figyeljetek és lássatok igaz szemmel.

 

2009.05.04.


Beszélnünk kell veletek a vírusokról, a járványokról, melyekkel fertőzitek egymást, és önmagatok. Réges rég nagy részetek elszakadt a természettől, az élettől. Az ember a Földet az uralma alá akarta hajtani, és legfelsőbb lényként határozta meg létezését. Azt gondolta, hogy ő szabja és írja a törvényeket, mint mindenekfelett hatót, befolyásolni akarta mások és a Föld létét.

Nem vette észre, hogy a Föld bolygón kívül nem engedtük hatni, tehát az uralma igen kicsiny térre szabott, de e kicsit térben igen nagy pusztítást hajtott végre igen kicsiny idő alatt. A háborúk és járványok mindig a manipuláció eszközei voltak. Az emberek félelemben tartása mindig is eszköz volt azon kicsiny réteg kezében, ki hatalomra tört. Ezek a vérvonalak máig nem változtak. Mint mindennek, ennek is az ellentetje jelen van a Földön. Az a vérvonal, mely az Értékek őrzésére volt kiválasztott, sokáig rejtekezve létezett. Az utolsó sarjak most előlépnek, kibontják erejük, és Törvényt mondanak.

A járványok csak a manipulálható, félelemben tartott emberekre hatnak. Egyfelől kiderül végre embernek, hogy saját fajtársai tudatos manipuláció útján, a több haszonért pusztítják társaikat és az életterüket. Kimondásra kerülnek titkok.

Másfelől megérthetitek végre a betegségek mibenlétét. A természet törvényei nem hoznak létre ok nélkül pusztító folyamatokat. Ha ember megérti végre önmaga működési mechanizmusát, akkor rájön, hogy a betegség , a fertőzés segíti őt a gyógyulásban, ha hallgat a benne zajló folyamatra, és engedi a gyógyulást megtörténni. De az ember mindig mindenbe beleavatkozik, amit a természet megoldana. És ezzel pusztítóvá válik. Az ember mindig mindenkinél jobban tudja.

De a Mag újból kisarjadt a Föld Paradicsomi Medencéjében, és a sarjak már nem engedik, hogy a természet rendje megbontódjon ember által. Ők őseik tudását újrabontják, és szívük jogán kiemelkedve a tömegből Új Igét, és Áldást mondanak a tömegekre. Újra tanítják őket a természet törvényeire. Az Ő áldásuk felemeli a lehajtott fejeket, és a pusztítók gerincét meghajtja. Álmodjatok szívből értékes jövőt, hagyjátok el félelmeiteket.

Lássatok ki a pincéből, melynek még a kijáratát is befalaztátok. Odakünn süt a Nap, simogat a Szél, A Föld árasztja kincseit, az eső elmossa a fáradságot és a fájdalmakat.

Nincs ember ki eltakarhatná szemeteket, ha ti nem akarjátok.

Szóltunk hozzátok kérő szavakkal. Itt élünk veletek és köztetek. Segítünk nektek az értésben, de csak azoknak tudunk, kik figyelnek ránk.

Emberek kik hallotok minket, szóljatok helyettünk!

Benne élünk a vízben, levegőben, a nap tüzében, a földben, virágban, fában és mindenben mi Életet ad nektek.

Vigyázzátok és óvjátok önmagatok és az életteretek.

 

 

 

2009.05.03.


Ti, kik a köztes létben, a Föld felszínén éltek, szólunk hozzátok folyamatosan, s ti kik halljátok a Szót, adjátok tovább az értőknek. Harc dúl körülöttetek és bennetek folyamatosan. Nehéz elengedni az eddig használt dogmáitok, nehéz elfogadni, hogy pár tudat által kreált és hazug világban éltetek úgy, hogy nem is tudtátok mit is jelent az Élet. A köztes létben mindig jelen volt a pokol, a mennyország és a tisztulás lehetősége is. Ugyanúgy,  mint a köztes létet közrefogó szinteken.  Feltárulnak előttetek olyan titkok a közeljövőben, mit ember kezébe sosem adtunk. Tudatotok tágulásával képesek lesztek befogadni a létezés és a teremtés olyan titkait, melyet fel nem foghattatok zárt világotok folytán. Részeket felfedeztetek már, s próbáljátok használni, de keveseteknek adatott meg, hogy a szívükben is érezzék, és értsék  a tanításokat, melyeket az élet rendel körétek. Szükségetek lenne Igazszóló Tanítókra, de ők még hallgatnak. Még mindig hallgatnak.  Az ember világa mindig idő előtt kiirtotta magából a „csordába” nem illő egyedeket. Igazszólóknak még nem engedtük meg, hogy megrengessék a régi világ törvénytartó oszlopait. Mózes lelkülete visszatért hozzátok, és nemsokára kinyilatkoztatja önmagát,  hogy az Új Rend kőtáblái a földi síkon is megjelenhessenek. Kérditek miért Ő? Az Ő egyedi lélekrezgése alkalmas arra, hogy a földi síkon anyagba kösse a Teremtés emberre vonatkozó szabályait. Az ő lelkülete minden más rezgésben is jelen van, ezért összeköt és Hidat ver mindenek felett és között.

A földön jelen pillanatban nagy tisztító munka folyik. A negatív rezgéseket felszabadítjuk és átemeljük a felső tartományokba. Emberről, ember környezetéből leválasztjuk  a negatív programokat, energiákat, kreációkat, kötéseket. A segítők közül sokan megbetegedhetnek, mert testük, vagy lelkületük nehezen bírja a terhelést.  Őket Áldottá tettük az emberek közt örökkön örökké.

Szóltam hozzátok a Krisztusi lélekrezgés szintjéről.

 

Most

2009. 04. 29.

A Világ két oldalúvá vált. Szétvált feketére s fehérre.

Az egyik oldal félelem, szegénység, tehetetlenség, járványok és háborúk.

A másik oldal Megértés, Elfogadás, Szövetségek, Tisztelet, Haladás, Békesség.

Az egyik oldal pénzorientált, érzelemnélküli beszűkült rendszer, és az általuk manipulált és megfélemlített

emberek.

A másik oldal az Értékekre alapuló, embert és életet tisztelő nyitott tudatú, vagy változni akaró emberek.

Hogy mi lesz ebből, és merre mentek?

Az erősebbik oldal változásra “kényszeríti” a másikat. Az erősebbik oldal fehér színe átszínezi a szivárvány minden színére, az általuk megálmodott és elrendeltetett Világot, melyet Értékek alapján építenek fel.

Az egyik oldal jelentősen kevesebb emberből áll, de ereje és hite már eldöntötte a világ alakulásának sorsát.

Már Ők írják a jövőt, és ez már visszafordíthatatlanná lett minden Fórumon és Tanácsban.

 

 

2009.04.29.


Mit és hogyan?

Számtalan kereső gondolatrezgés tör fel bennetek. Érzitek a változást, de olyan nehéz átlépni saját korlátaitokat. Nehéz átlátni önmagatok korlátain és félelmein. Sok erő fordult szembe a változással, ezek is eltakarják szemeiteket.

Mit tehettek, hogy ne vesszetek el a változás forgatagában?

Önismeret hazugságok és álarcok nélkül. Sok jó technikát átadtunk nektek, és sok megtévesztőt is kreáltatok magatoknak.

Vannak sokan, akik el sem jutnak a felismerésig, hogy önmagukkal kellene kezdeni mindazt, ami a változáshoz visz. Őket a többiek fogják megemelni és kibontani.

Ebben a létezésben most nagyon sokféle lélek öltött tetet a Földön. Sosem volt ennyiféle, ennyire különböző lélekminőség jelen egyszerre a Föld felszínén . Kérhetnénk benneteket, hogy határozzátok meg magatokat, mert ez nagy segítség lenne nektek, de ehhez is álarc nélküliség kellene.

Sok az úton járó, fejlődni vágyó lélek. Ők keresik a vezetőjüket.

Sokan feltörtek a mélységből, megváltásra várva.

Most jelen vannak az érzelemtest nélküli lények, kik uralnák a közös tudatot.

Jelen vannak olyan lelkek kik ritkán , vagy soha nem öltöttek még anyagi testet, bár mindannyian ismeritek őket.

És jelen vannak a két szélsőséges lélekminőség képviselői is.

A legfontosabb lenne ember számára az értékek felismerése tapasztalati szinten is. Az ehhez való igazodás.

A személytelen áldozat szót felismeritek e magatokban?

Együtt, egymásért tenni tudtok e úgy, hogy egyenjogú partnerként néztek egymásra?

Békével szembe tudtok e fordulni a negatív erőkkel, és példát mutatva mindig előre haladni?

Minden lélekminőségnek más és más kérdést tehetnénk fel, mert mindenkinek más a fontos és más az előrevivő megértése. Az élet történései rámutatnak mindenki legfontosabb megoldandó feladatára. Csak szemetek és szívetek kell hogy legyen hozzá. Mellétek rendeljük a Segítőket.

Sosem öltött ennyi Mester testet még a Földön. Jó páran átléptetek egy másik tudatossági szintre, ahol emberi szem által sosem látott dolgok történnek. Bár fizikai testetek nehezen követi a megváltozott létezést, de Fénykoszorút vonunk a fejetek köré, mely egyfolytában égeti, tisztítja a rendszeretek, és a csatornáitok tisztaságát biztosítja. Akik még átlépésre várnak, ők elnehezülnek kissé, hogy nagyobb legyen a kényszerítő erő a változásra. Akik még messze vannak a Kaputól, ők azt érzik, hogy egyre rosszabb minden, változnának, de nem tudnak. Az ő életükbe sorsfordulatokat teszünk be, vagy hazahívjuk őket.

Nem hagyunk senkit sem magára. A feladatorientált lelkeket, kik felvállalták feladatukat átléptettük úgy, hogy lezártuk a szabad akaratukat. Fejet hajtunk előttük, mert az ő nyitott szívük nagyon sok fájdalmat viselt el rövid idő alatt, és kérésüknek sosem engedhettünk, ha eltérítette volna őket akár egy percre is.

Áldottak ők az emberek közt, és a megváltás Most az Ő kezükben van.

A Krisztusi lélekminőség hangján szóltam hozzátok, én az Örök Jelenvaló.

 

2009.04.26.


A mai nap csodát rejthet számotokra, ha képesek voltatok önön erőtökből átlépni a Kapun, melyet pár hete nyitottunk számotokra. Az önmagukért felelősséget nem vállalók még mindig a Kapu túloldalán álldogálnak, és nincs hitük és erejük az átlépéshez. Ezt a lépést  mindenkinek egyedül kell megtennie, mert ez bizonyítja, hogy megértette az Új Világ Törvényét. Eddig segíthettétek egymást, húztátok és taszítottátok egymást, de a Kapu előtt egy lépéssel magatokra maradtatok, és a Kapun átlépve az első lépés erejéig még egyedül vagytok. Ezután újból szerveződnek a Szövetségek, és a vonzás újból működik, de már egy új Rend alapján.  Jó páran még mindig a hatalom útvesztőiben kanyarogtok, mentálisan támadjátok egymást a félreértelmezett szeretet nevében.

Tudjátok e saját tudásotok a másikéhoz alázattal hozzárendelni, és egy még hatalmasabbat létrehozni?

Képesek vagytok e, a másik ember értékét csendes szeretettel növelni, és ezzel kioltani a békétlenséget a szívében?

Válaszoljatok igaz szívvel önmagatoknak. Ha fáj a válasz akkor is.

A Tükröket, mely szembesített benneteket önmagatokkal, elvettük azért , hogy önmagatokban tudjatok helyesen dönteni. Minden információ nálatok van a továbblépéshez, már csak önmagatok kell meglátnotok álarcok nélkül.

Álarcok nélkül csodák történhetnek veletek, az álarc viszont a poklot hozza magával. Ez év energiái folyamatosan segítenek benneteket, hogy megértsétek önmagatok, és ezáltal a világotok.

Döntésetek csupán ennyi:

Megmaradtok a hazug és manipulált, életellenes világotokban, vagy kitörtök és rányítotok az Életre, melynek minden perce az ti örömötök szolgálja.

Óvjátok és vigyázzátok értékeiteket. Hogy mi az érték számotokra, itt kezdődik és itt végződik minden, és ebben rejlik a válasz kérdéseitekre.

Kérded, hogy ki vagyok Én?

A Szívedben rejlő mosoly, az Új Világ Hírnöke.

 

2009.04.25.


Elérkezett az idő, hogy elmondjuk a történéseket, mert szívetek megkönnyebbedik az értések által. Az elmúlt év utolsó hónapjaiban a bolygótokat elérő energetikák  összerendezték Harmóniába azokat a párokat, kik legalkalmasabbak voltak megtisztul erejük által létrehozni egy újfajta minőséget. Az ő rendszerük egybeolvadása, közös munkájuk, egymást védő, előre vivő munkája során a rezgésszintetek erősen megemelkedett.   Nem kellett ehhez fizikai találkozás sok esetben, hiszen különböző szférákban is élhetnek, elég volt a nyitott szív, a másikra való mentális figyelem.

A közös munka eredményeképpen feloldották a múlt hordalékait nemcsak önmagukban, hanem a hozzájuk kapcsolódó rendszerekben is. Nagy erők szabadultak fel munkájuk által. Embert próbáló, fájdalmakkal teli időszak volt ez.

Az ikerlángok az elmúlt napokban, hetekben szétváltak, ahogy a kezdetektől tartó közös munkájukat befejezték. Innentől az emberen magán múlik már, hogy barátként, társként szívből jövő szeretettel marad e másik fele mellett. Az elmúlt időszakban átadták egymásnak azt a tudást, melyet eddig nem ismerhettek, csak kerestek a végtelenben. De eddig szétszakadt részük nem bírták megérinteni, csak pillanatokra. Most viszont tudásuk, erejük megosztották egymással, és teljes egészként tudnak létezni önálló egyedként.

Sok ősi tudás került a felszínre, hiszen ennek segítségével tudtatok dolgozni önmagatokon. Egyet kivéve.

Az Atlantiszi tudás megint felszínre kerülhet, ahogy a rezgésszint emelkedik, és mi látni fogjuk, hogy az Ember már nem pusztításra használja az eddig rejtve maradt technológiákat.

Akik képesek voltak létrehozni másik felükkel a Harmóniát, akik a szétválást is szeretettel élték meg, ők elérték azt a fejlettségi szintet, ahonnan elindulhatnak az Új Világ építése felé. Rajtuk keresztül, az ő szűrő rendszerük segítségével juttatjuk el az információkat az emberiség felé, mert ők pontosan fogják tudni, hogy mikor, melyik területen kell felhasználni a számukra átadott információkat.  A háború és a nyomor elkerülhető, nem kell megismétlődnie a régmúlt időknek.  

Elhúztuk a függönyt szemetek elől, már csak a fejetek kell felfelé emelni, és a szemetek kell kinyitnotok, de tudjuk a szemetek és nyakatok fáradt már. Most mindenhonnan dől felétek az Élet, az Energia. Engedjétek át magatokon. A Föld mélye is feltárta elöttetek csodáit, az ég is megnyitotta csatornáit. 

Egyedül rajtatok áll, hogy mit választotok. Kezd szakadék nyílni az emberi minőségek között, de a szakadék még mindig átívelhető. Maradtok e egy hazug, manipulált, megfélemlített dimenzióban, vagy átléptek egy olyan világba, melyet az Élet törvényei alapján építetek magatoknak, összhangban és harmóniában mindennel és mindenkivel. Saját magatok felett csak saját magatok dönthet.

Az Élet nevében szóltunk hozzátok, s nevünk a szívetekben fog felzengeni, ha értettétek az üzenet mélységét, mert szavaink rezgése elindította bennetek a vágyat az Élet csodáira.

MOST.

 

2009.04.20


A köztes lét, melyben ti éltek emberek, egy olyan szint, ahol összejön a polaritás mindkét oldala, mindegyik azért, hogy az addig tapasztaltat átalakítsa egy másik minőséggé, hogy egyszerre fényben és sötétben élve, minden addigi tapasztalatát összevegyítse. Hajdanvolt a kezdeteknél, hogy kettészakad az Egész, egyik a sötétségben kezdte járni útját, a másik pedig a fényben. Olykor találkoztak a köztes létben, egymás formálták, majd helyet cseréltek. De történt ez máshogyan is. A sötét vadászta párját, és rabul ejtette. A fényben élő elbukott a másik fele után. De megszűnt létezni a Boldogság , a Béke, és maradt az állandó keresés, a tehetetlen vágyakozás. A szétszakadtak keresték mindenben az elmúlt érzést, a hajdanvolt hiánytalanul elégedett érzést. Keresték mindenben és mindenhol. Percekre meglelték, és utána még vadabbul keresték. Elengedték a Teremtő kezét, s bár beszéltek róla, de nem érezték már az Erőt, mely hozzá vezette őket. Az Út elveszett, a Kapuk lezárultak.

A föld alá süllyedtek világok , és felemelkedtek a mélyből. A föld felszíne alatt városok húzódnak, melyek mostanra lassanként már lakatlanná válnak. A lakosaik már a föld felszínén élnek, de szellemiségük egy része még oda köti őket. A hatalmas tudás, mit hordoznak magukban feloldódik, mihelyst meglelik párjuk , kivel harmóniába lépve egyé lesz az ősi tudás. Az Én gyermekimhez szólok most, akik feltörtek a mélységből saját erejüknél fogva, kik a mágiát ismerik , és megértették , hogy a Teremtőhöz visszajutni csak úgy lehet , ha betartják és szívükben hordják a Teremtő Rendjét. Harmóniát csak azótok élhet meg, ki saját belső világának mélységét is átjárva megértette, hogy amíg emberben nincs Béke és Csend, addig hiábavaló minden. A Csenden keresztül hallható meg csak a Tudás. 
Harcos fiaim, kikben pezseg még az indulat, ti tudjatok róla, hogy ez az indulat most nem Harcot szül, hanem Békét hoz. Az Erő buzog bennetek, hogy Rendet tegyetek. Harcos lányaim, a ti mágiátok ad hitet és kitartást, hogy kevés vér folyjék már a Föld felszínén.
A felső síkokról érkező szellemiségek utat biztosítanak a Teremtő jobbjára, hogy lássátok tisztán az utat hazafelé.
A Föld már nem köztes tér lesz. Az egyszer volt Avalon, Ataisz és Atlantisz szellemisége nemesíti meg, és hozza harmóniába a polaritás erőit, melyek innentől egymás kiegészítve
meglelik az oly régóta keresett érzéseket. A föld régi őrzői, kik a lejárókat is őrizték a Föld mélyére, most más munkát kapnak majd, ők már a felszínen fogják őrizni az életet. A természet lényei, ki emberi testben élnek közöttetek, az új nemzedék tanítói lesznek. A Tűz mely eddig égette rendszeretek, a Víz, mely segítette feldolgozni félelmeitek, a Föld mely eddig életet adott, és tudást hozott számotokra, most részetek lesz már, és ti az ő részeik. A Levegő mely információkkal lát el benneteket, most beépül az aurátokba, és az ő révén mindenről tudásotok lehet, mely valahol és bárhol megtörténik.
Az Ember engedélyt kapott, hogy járhassa a mélységet és járhassa a magasságot.
Saját jogán.
Hogy melyikőtök mennyire tud az engedéllyel élni, csak rajtatok múlik. 
ÁEron voltam, ki élt már fent és lent és köztes térben. Kinek terjedése már végtelen.
Voltam, Vagyok és Leszek.
Emeld szemed a Napra, és megláthatsz engem, s emeld a szemed a Holdra, és ott is én Vagyok. Kint és Bent, Lent és Fent.

 

2009.03.26.


Nézzetek magatokra emberek. Mi változott bennetek tegnap óta? Mire voltatok képesek az elmúlt időszakban? Mi tudtatok megtenni magatokért, a többiekért? Mennyit értettetek meg a Teremtésből, a világotokból, és főleg önmagatokról. Az Emberről. Engedtetek a kísértéseknek? Hagytátok az értéketek újból porba hullani? Az elmúlt időszakban megmérettetek önmagatok által. Most nézzetek magatokra, és ha látjátok és érzitek a változást a szívetekben, a torkotokban, akkor egy megváltozott létbe kerültetek. Teremtsetek Új Világot. A Földön sosemvoltat. Amit most teremtetek annak az értéke a Világ végéig tartson már megrendíthetetlenül. Tanítsatok. Oly kevesen jöttetek át a fátyol túloldalára. Ne engedjétek el senki kezét, akiről érzitek, hogy csak kevés hiányzik már. Eddig rengeteg áldozatot hoztatok, hisz csak így tudtatok átlépni a határon mi elválasztott bennetek a létezés igazi Arcaitól. Engedjétek, hogy mások is meghozhassák saját áldozataikat, és segítsétek őket ezen az embert próbáló úton. Elfelejtettétek szertartásaitokat, megváltoztattátok és céltalanná tettétek azokat, amiket megtartottatok. A fizikai létbe való megtérés és az onnan való kiterjedés nagyon nehéz a szellem számára. Régen ismertétek ennek minden titkát, és tudtátok, hogy mennyi kárt okoz , ha a szellem nem tud távozni maradéktalanul a testtől és a vérvonalakból. A születés is fénytelenné válik, ha a vérvonal nem felszabadult a terhektől. Bár mondhatjuk, hogy nem véletlenül felejtette el az ember, mert a fizikai testbe való beszorulás, a Létezéstől és az Élettől való elfordulást szolgálta, de most már meg kell szabadítanotok a fizikai síkot a beragadt energetikáktól, fel kell szabadítani a vérvonalakat a sötét Árnyaktól. Az ősi tudás, mely a Teremtés és a Létezés minden titkát hordta önmagában felszabadításra került azon testekben, akik megérezték, hogy nem az öncélú hatalom szolgálja az Életet. A Vérvonalak felfrissülnek. A Folyamat megállíthatatlanná vált. Új Rend épül a világotokban, és Új Törvények íródtak be . Azon kevés emberi tudat, kik uralták és manipulálták a Föld minden emberét, nem adják könnyen a hatalmuk, hisz nekik is megvolt a maguk új Terve . Nem számoltak azzal, hogy ennyien ki tudtatok lépni a hatáskörükből, és képesek vagytok felismerni manipulatív szándékaikat. Minél többen tudtok átlépni a Fátyol túl oldalára, annál több embert tudtok magatokkal rántani a manipulatív energiából. És egyre gyengébb lesz, és egyre kevesebb szintet fognak elérni. Őrizzétek a békéteket, segítsétek a többieket. Néhányatoknak odaadtuk ma éjszaka a Hang erejét. Felszabadítottuk bennük az Erőt. Ők lesznek a Szólók köztetek, akiknek a hangja rezgése megmozdítja a zárolt kódokat. Felébresztettünk mindenkit, aki alapköve lesz az Új Világnak, már rajtatok múlik, hogy az idő folyásában mikor és hogyan változtattok.
 

 

2009.03.06


Sok fájdalom és kétségbeesés tör fel az emberek lelkéből. Sok a magány, a szeretetlenség, a céltalanság, a tehetetlenség. Nem érti az Ember és nem tudja, hogy  mi is történik vele.

Most már a gyógyítók, az elhivatottak is meginogtak hitük erejében. Amikor a régi Rend összeomlik, hogy a helyére valami új kerülhessen, akkor megnyilvánul az emberekben az Érték és az Erő, mely addig csendben meghúzódva tisztult szinte észrevétlenül. A Káosz rendje kitermeli magából az igaz értékeket, megmutatkozik kinek van Hite igazán és ki az, aki csak beszélt, de sosem érezte a szívében, hogy  mit is tanít. Az ember most nem tudja eltakarni magát álarcokkal, szép szavakkal és hazugságokkal. A Káosz Rendjében a vonzás törvénye igazán érvényesül. Minél gyorsabban érti meg ember saját Törvényen kívüliségét, annál gyorsabban áll be az Új Rend örvényébe. A Tökéletesség Rendjébe, mely megkezdi idejét.

Tökéletessé ember akkor válik, ha olyanná lesz ismét, mint amilyennek a Teremtő megalkotta az idők kezdetén.

Eddig az örvény lefelé vitte az embert, most felfelé indulhat, ki képes saját ereje folytán megkapaszkodni az örvény felfelé sodrásában.

Mi zavar még téged Ember? Hol látod még világod összeomlását? Mi dühít még?

Energianyalábok, amik oda ütnek a rendszeretekben, ahol nincs stabilitás.

Mitől gyenge még a rendszeretek?

Mit hoztok magatokkal a múltból, amely meggyengíti erőiteket?

Mit láttok a jövőben, mely céltalanná tesz benneteket?

Most azt mondom, itt állok a hátad mögött Ember , a válladra teszem a kezem, és arra kérlek engedd , hogy megsimítsalak, és levegyem rólad a terheidet. Megérintem szíved, tarkód és homlokod. Érzed az érintésem tisztaságát, mellyel hűsítem és csitítom gondolataid forgatagát.

Elveszem tőled zajongó agyad hangját, hogy szívedben békesség támadjon.

Ez a Csend , ez a Béke a jövőd meghatározója.

Engedd, hogy terheid velem jöjjenek,  ne húzzanak már vissza, szemed előtt feltárult mélységeidbe. 

Ültess el egy új magot, melyből új élet fakad. Nevelj belőle hatalmas és erős fát.

Lépj be ebbe a fába. A fa gyökerei a mélységek felé törnek, lombja pedig a magasságok felé nyújtózik.

Te pedig ott állsz középen a Mostban, Erővel és Hittel telien.

Nem kell hogy gondod legyen a gyökérre, hisz az táplálkozik a talajból, és nem kell hogy gondod legyen a lombra, hisz a hajtások már elindultak az ég felé.

Te ott a törzsben fogadd be az életet.

Az Élet ha benned mozdul, akkor árad mindenfelé.

Amikor Élet árad benned, eltorzult energetikád kitisztul, a gondolat meg tud nyilvánulni benned igazszólásként, a cselekedet pedig mi elindul az igazszólásból, már téged szolgál minden megnyilvánulásában.

Amikor te erődre kerülsz, és igazat cselekszel, a hozzád kapcsolódók egy tisztább energiához jutnak, és ők is képessé válhatnak igazszólón cselekedni, és elindítani folyamatokat.

Nem mondom, hogy egyszerű megtartani az Élet áradását, de aki egyszer elindult a sodrásban felfelé, őt már csak kevésszer lehet megállítani.

A ValósÉlet megnyilvánulása közöttetek már kikerülhetetlen. Az illúziók világa már szétbomlóban van, bár foggal körömmel ragaszkodnátok hozzá. Nehéz évezredek felépített, bár embertelen illúzióit kitörölni. De ez már csak a pusztulásba vinne benneteket, többé ez embert nem szolgálja. Eddig is csak kevés ember hatalmát támogatta ez a rendszer, a tömegek boldogságát sosem szolgálta.

A játéktéren mindenki itt van most. Az új játékszabályok sértik a régi világ fenntartóit. Az Univerzum már nem támogatja a pénz illuzióit. Lefékeztük és leállítottuk  a rendszereket, melyek nem az ember boldogságát és Földet szolgálták. Azok az intézmények, szolgáltatások, létesítmények melyek képesek  az egész Föld lakosságát és magát a Földet szolgálni, melyek képesek a az embert boldogságra és békére tanítani, ők szabad utat kapnak és lehetőségeket. Az eddigitől nagyon más szemléletmódot kell megértenetek és életre hívnotok.

De csak ez tud megváltani benneteket. 

Lássátok meg az Életet, halljátok meg az Igaz szót.

Érezzétek a tenni akarást, keressétek a Szövetséget.

Sok igaz ember igaz gondolata és szava megtöri a visszatartó erőket.

 

2009.02.26.


Az Univerzális Tanács Bírói Testülete megkezdte munkáját a Föld légterében. Eddig csak kirívó esetekben kértünk lelkeket a testület elé, amikor sok lélek fejlődése szempontjából fontossá vált , hogy döntésre és értékelésre szólítsuk a tévúton járót. Most elérkezett az idő a Mérlegelésre . Mérlegre tesszük mostani léteteket, és vállalt feladatotokhoz , bejárt utatokhoz mérten megszületik a döntés. Amikor elénk járultok számot adni értékeitekről és adottságaitokról, nyitott szívetekről és szavaitokról, akkor feltárul előttetek az Igazság, melyet oly ritkán láthattatok meg életetek folyamán. Az Igazságot magatokkal vihetitek, hogy tisztábban lássatok a jövőben. Az értékelés számotokra szokatlan lesz, semmihez nem fogható, és mégis tökéletesen csak általatok irányított. Anélkül mondotok ítéletet önmagatok felett, hogy tisztában lennétek az ítéletmondás tényével.

Először elhívjuk azokat, akik nem értik a szív szavát, akik nem látják az ember értékét és akik nem értik és nem tisztelik az életet. Ők kapnak még egy lehetőséget, ha megértik a velünk töltött idő alatt értékrendjük pusztító hatását. Néha elég csak feltörni rajtatok a vakság burkát, hogy a fényt meglátva megértsétek az Élet mibenlétét. Sokan a döntés után eltávoznak a földi létből, mert számukra a fizikai test már teher. Egy más minőségű életet kaptok vissza. Mindenki aszerint, hogy mit élt meg eddig, és mennyire hajlandó a változásra. A döntés fogja meghatározni további létezésetek minőségét. Közületek néhányan jogokat kaptak, mert részükké vált a Törvény ismerete, betartása és betartatása. Ők dönthetnek, hogy mikor léphettek Mérlegelésre a Tanács színe elé, és milyen minőségben. Ők segíthetnek abban, hogy a mostani időszakban a lehető legtöbbet megértsetek az élet mibenlétéről, és a helyére tegyétek önmagatokban az eddigi hibás téziseket. Elmondtuk Nektek, hogy tudatában legyetek a helyzeteteknek, a lehetőségeiteknek. Volt már Mérlegelés az emberiség történetében. Nem kérjük, hogy emlékezzetek. Csak azt kérjük, hogy készüljetek legjobb belátásotok és hitetek szerint. Még bármire van lehetőségetek, ha úgy akarjátok.

 

2009.02.02.


Boldogok azok a lelkek, kik bábáskodni fognak az Új Föld születésénél. Áldottak azok a lények, kik hitükkel világra segítik az Új Földön élő Új emberiséget.

Sokat tettetek és tesztek önmagatokért, haladtok az Úton fogcsikorgatva és könnyezve, de érzitek az áldást mely felétek árad, és megállás nélkül teszitek dolgotokat, megváltva ezzel azokat is, kik bezárva élnek még az anyagba, és nem értik miért támadt fel körülöttük a pokol.

Az elkövetkezendő időszakban sokat leszek veletek, hogy megaranyozzam napjaitokat, és felfedjem elöttetek a csodák lehetőségét és végtelen tárházát.

Gondolataitok alkotnak most jövőt. Én pedig a karmester vagyok mindehhez.

Végtelen mennyiségű negatív lenyomataitokat segítek eltakarítani a térből, átvilágítani , és ha kell, áttenni a Fénybe.

És ne feledjétek, a legnagyobb Fényben rejtőzik el a legláthatatlanabbul a Sötétség, mert ott a gyanú szikrája sem merül fel...

Jophiel néven illettek, és nevem zengésének áradása feltölt benneteket mosollyal, kreativitással, ötletekkel, és gyönyörűséges boldogsággal.

Ne féljétek a jövőt! Alkossatok magatok gyönyörűségére Új Földet békességgel és rengeteg színnel, hanggal, illattal és ízzel…

Fogadjatok szívetekbe, és megmutatom magam Nektek!

 

2009.01.30.


A szavakon keresztül áradok most hozzátok, és megéreztetem veletek a szívetekbe rejtett igazságot.
Ha női testben születettetek meg erre a létezésre, a csoda nyilvánulhat meg bennetek, ha ezt a döntést hozzátok meg jelenlegi valóságotokban.
Ha férfi testben élitek meg az anyagba zártságot, akkor szert tehettek egy különleges teremtő erőre, amely erőteljes mind az anyagban, mind pedig az anyagon kívüli létben.
A felhőtlenül kacagó gyermek, ki még tisztán hisz a Föld csodáiban, mindent lát és mindent hall, mi körülötte élőként megnyilvánul. Hallja és érti a szél suttogását, a fák bölcsességét, a virágok zenéjét, a víz csobogását.
Benne él a természetben, az egyszerűségben, a szeretetben.
Illatok, hangok, színek, ízek, vágyakozások.
Hová lesz bennetek az a sok csoda, ami születéskor még ott rejtőzik szívetekben?
Miért nem látja és érzi később a Szív a körülötte lévő létezést?
Elgondoltátok már, hogy mivé lesz a bennetek rejtőző csoda?
Az anyagba zárt életet érő információk mit tesznek érzékeitekkel?
Egyre zárul lényetek körül az anyag, elveszik az élet, a mélység és a magasság.
Ez így volt nagyban is, az emberiség történetében, és így van kicsiben is , egy ember életében.
Most fordul az emberiség története, és az ember története.
Az ember ismét képessé válik az életben rejtőző csoda meglátására, és megélésére.
A testetekben eltárolt információk felfejtésre kerülnek. A felfejtés csak szeretetteljes érintéssel történhet.
Simítsad meg a melletted álló vállát szeretettel, és máris elindítottál egy folyamatot. Egy érintés, egy ölelés most megváltó erejű lehet. Mint neked , ki megteszed, mert meg merted tenni, és annak is, akinek az érintésed egy gyengéd pillanatot adott.
Gépezeteitek nem alkalmasak már a gyógyításra. Csak az érintés, amiből kiárad egy gyengéd, lágy gyógyító erő.
Beszélgessetek. Hallgassátok meg a másik ember egyszerű történetét, amit megoszt veletek. Meséljétek el ti is a történeteteket annak, aki azt szívesen meghallgatja.
Adjatok jó és igaz szót, és kapjatok ti is hasonlót.
Átléptétek már a legnehezebb lépcsőfokot, és ha felemelnétek fejeteket a magasságok felé, hogy aztán a magasságból lenézhessetek a mélységekbe, és nem félnétek az elszédüléstől, akkor megértenétek a Teremtés titkát, mely oly egyszerű. Ne nézzetek már hátra, mert a múlt árnyai mikor kiszabadultak, akkor benneteket segíteni jöttek. A múlt információt beemeltétek a jelenbe.
Keresitek az igaz barátot, az igaz társat, de vajon ti be tudjátok e már fogadni? Tovább meritek engedni őket a rendszeretek felszíne alá ? Vagy még őrzitek a falaitokat, és a védelmi rendszereiteket?
Féltek még a mély és igaz érzésektől?
Tudjátok egyáltalán, hogy mi a szeretet mélysége?
Az ember eredendően erre vágyik, bár már rég elfelejtette, hogy ez mit is jelent. Beszéltek róla, de a szavak mögött még nincs megértés. Úgy tudja lényetek egy része, ha a másik embert magatokhoz engeditek, és feltárjátok előtte lényetek minden titkát, akkor ő elárul benneteket, és elrabolja lelketek egy részét. És ez sokszor megtörténik. Ezért helyesnek vélitek, hogy magas falakat, védelmi rendszereket építetek magatok köré. Amivel kizárjátok az Életet is.
Igen, jól gondoljátok, a nyitott szív fájdalma igen nagy, amikor eltalálja egy másik ember meggondolatlanul.
De csak ez a szív tud érezni, látni, hallani . Csak ez a szív fogja érezni az Életet.
És eljön majd valaki, aki a maga szívét odatartva, megbonthatatlan rendszerben kiegészíti a másik nyitott szívet, és kettőjük harmóniája életre hívja a csodát. És akkor már nincs fájdalom, csak mély ősi bizalom.
A zárt szív soha nem tud harmóniába kerülni, csak magányosan vegetálni a falak közt.
Kérdezitek nap mint nap, hogy mi a baj, miért nem szeretnek titeket úgy, ahogy vágynátok? Kérésetek, amely a magányból fakad, és társat kíván, eljut hozzánk, de ha ti nem tesztek magatokért, mi sem tudunk már tenni értetek.
Vigaszt és lehetőséget tudunk adni, de élnetek nektek kellene a lehetőségekkel.
Merjetek szeretni, még ha néha fájdalommal is jár.
Merjetek hinni, még ha néha csalódás is ér benneteket.
Merjetek sírni, mert a sírás után kacagás jön.
Ez az időszak ami most következik számotokra, megismétli azt az érzelmi történést, ami eddig kudarccal végződött ebben a létezésetekben. A Fény születésének időszakától kezdve feltártuk számotokra az elmúlt létezések mély tragédiáit, amit vagy tudattalanul , vagy tudatosan beemeltetek magatokhoz. Most elkövetkezik számotokra egy magasabb szinten való megoldás lehetősége. A tapasztalat nálatok van, és a megélt érzetek is.
Aki most elérkezik életetekbe, vagy visszatér, ő elhozza a lehetőségét egy másik végkifejletnek, ami eddig volt.
Az Univerzum ereje és információi most ezt szolgálják. Figyeljetek álmaitokra, sok jelzés lesz bennük a helyes megoldásra, vagy az elakadásra. Kérjetek, Imádkozzatok szívetek mélyéről, mely a szív ereje felfokozza az Ima erejét. Ha most elbuknátok, mert nem tudtok még szívetek erejével hatni és gondolkodni, akkor lesz még lehetőségetek más szintre emelni történéseiteket.
Ne kételkedjetek, engedjetek az érzésnek, ami feltör szívetekből. Benne lesz minden válaszotok.
Jophiel voltam, kinek megadatott az a lehetőség , hogy ember szívében, lelkében
 Tüzet gyújtson és őrizze a Tüzet. 
Figyeljétek és keressétek az Őrizőket. Náluk vannak Kódok.

 

2009.01.26.


Mit adhatnánk néktek, kik most az örvényben sodródva hol sírtok a kétségbeeséstől, hol pedig ragyogtok az erőtől, mit felismertek magatokban.

Az örvény átalakít benneteket, kiszűri anyagi testetekből az eltorzult energetikákat, ezáltal felszabadítja azon részeiteket, melyek elzárva voltak a torzulások alatt. Egyre közelebb kerültök legteljesebb valótokhoz, kinél ott van minden tudásotok és erőtök. A folyamat fájdalmas. A földi lét, a Törvények rendszere sok eltorzulást hozott létre bennetek. Mondhatnánk , hogy ez mind szükségszerű volt, a folyamat része, de ez nem vigasztalja most fájó és megzavarodott létetek.

Sokan várnak a segítségetekre, hogy mikor kikerültök a változás örvényéből, mely a térben és időben ide oda rángat benneteket, kiteljesedett erőitekkel átsegítsétek őket is egy másik szintre. A legtöbb esetben egy magasabb szintre.

Sokatoknak még  nem adhatjuk meg a kiteljesedés örömét, mert időben még zárolva vannak a kódjaik, de ahogy felismerik önmagukban saját emberi létük kudarcainak okait, úgy megkönnyíthetjük létezésüket.

Próbáljatok elszakadni eddig tanult tanoktól, és hinni az új felismeréseknek. A Valóság nagyon más, mint az eddigi hitrendszeretek.  Sok dogmát használtok, mert az évszázadok rögzítették bennetek a hibás mechanizmust.

Nehezen fogadjátok el, hogy ugyan az a cselekedet az egyik embertől megváltó erejű, míg a másiktól pusztító erejű. Keressétek önmagatokban az ősi tudást. Mindegyikőtök mást és mást hordoz DNS rendszerében, a Kiáradáskor magával hozott egyedi adottságoknak megfelelően. Az Egyből való kiáradás meghatározta minden megnyilvánulásotokat, melyet térben és időben tesztek. Az Adottságaitok ebből fakadnak. Hiába tanultok meg technikákat, amely valakiben megnyilvánult, az nem a ti tudásotok. Ha valamelyikőtök mégis magáénak érez egy technikát, neki is át kell alakítania saját lényére, hogy alkalmazni tudja. És az már nem az lesz, mint amit a Tanító átadott.

Amiért most sokatok rosszul érzi magát, az az idősíkok felnyílásának az eredménye. Múltban ragadt energiáitok

visszatérnek, hogy új minőségként visszaépüljenek a rendszeretekbe. Akik megnyitották magukban a látás vagy a hallás képességét, ők nagyon belezavarodhattak a sokféle érzésbe, a képekbe. Álmaitok tele vannak a múlt árnyaival , félelmeivel és a jövő megoldásaival.

A gyengék összetörnek, az erősek megerősödnek.

A hazugok megszégyenülnek, az álnokok lelepleződnek.

A sorsszerű események felerősödnek megváltoztathatatlanul.

Az erősek hite és ereje képes már az egész emberiséget és ezzel együtt a Földanyát is megemelni. Ők tartják jelenleg erős hátaikon a többieket, Mi pedig őket próbáljuk megtartani , és Hitükben erősíteni.

Álljatok ki magatokért, keressétek értékeiteket, adottságaitokat. Amely csak rátok jellemző.

Kérjétek az ősi tudás erejét és bölcsességét.

Sose emeljétek magatokat más emberek fölé, sose higgyétek, hogy többek vagytok többieknél. Különbözőek lehettek, de többek nem. Segítsetek magatokon és másokon erőtökhöz mérten.

Tanuljátok megkülönböztetni zajongó elmétek hangját a szívetek hangjától. Oly nagy a különbség. A bennetek keletkező érzetek megmutatják  nektek a szívetek és elmétek hangja közti különbséget.

Békesség és Hit kísérje munkátokat.

 

2009.01.19.


Emberek, kik hajlandóan voltatok felvállalni ezt a létet, ebben a létidőben.

Emberek, akik megjártátok és járjátok a mélységeket, hogy fájdalmaitok, áldozatotok és vállalásaitok  árán megváltsátok  Földanya és az emberiség poklát, ti kik Krisztus erejét hordjátok magatokban, ne adjátok még fel

a cél előtt egy lépéssel.

Az Elöljárók, kik leszületésükkor  újból bekerültek a körforgás örvényébe, mától új teret kapnak. Visszakapják létezésük jogán erejük egy olyan részét, melyet földi létben sosem használhattak. Az Életfán, az emberén , a Földén és az Univerzumén új hajtás nőtt ki.

Mint Fent, úgy Lent.

Minden mi valaha voltatok a leszakadás után , most emberi testetekben fog megnyilvánulni. Átértékelődnek az eddigi tanok, melyek alapján ember próbált megélni az anyagi létben. Átértékelődnek a Törvények, a Minőségek.

Most ti lesztek egy darabig a Fent, és a Lentet is meg kell nyitnotok. Az anyagban tökéletesen megfogant lélek képes lesz a mélységekben  ragadtakat felemelni, úgy ahogy az angyali szférák tették ezt eddig az emberekkel.

Erről többet most nem szólnánk, mert ahogy megnyílott alattatok a mélység, úgy tanácstalanná váltatok, és még nem érzitek , hogy segéd kezet kellene nyújtanotok lefelé. A Szívben rejlő erő fog átsegíteni benneteket ezen az energiaváltáson, és akik megtanulták és megerősítették magukban a Szeretet, az Alázat, a Szolgálat egyszerűen nemes törvényeit, ők döntésük alapján beállnak az újonnan megnyílt Térbe és áramoltatni kezdik magukon keresztül az Új Rendet, amelyet a Föld magához vonzott.

Nincs már várakozási és kifutási idő. Most van MOST. Az azonnali Teremtés lehetőségét kapják a kezükhöz, akik megértették, hogy a bennük megnyilvánuló Mesterek szava az Ő saját szava. Bennük van a Tudása, bennük vannak jellegzetességei és Adottságai. A Most pillanatában van jelen az az Egység, amikor az Ember eggyé válik Mestereivel. A Mesterek eggyé válnak saját Mestereikkel, és így lesz egyre teljesebb az Ember létezése.

A Nap ereje felfokozódik, egy más minőségű életerőt áramoltat felétek. Segítünk fizikai testetek megerősítésében, hiszen eddigi életetek keményen helyt kellett állnotok, és testetek éppen úgy elfáradt, mint lelketek. Akik a kényelmesebb létet választották, ők nehezebben fognak hozzájutni ehhez az életerőhöz, mert a rendszerük zártabb. Akik feltörték kemény áron saját rendszerük és nyitott szívvel állnak a világban, ők most levegőhöz jutnak.

Figyeljetek és merjetek. Akarjatok és kérjetek.

Álljatok ki magatokért és Hitetekért..

 

Fény...

2008. 12. 13.

Drága Testvéreim! Mert testvéreim voltatok a földi létezéseim során, amikor elvittem közétek a Fényt, hogy egy új Útra lépve lehetőségetek legyen, emberi lényetekben legyőzve az anyag kísértését, elindulni a hazafelé vezető úton. Földre születésem pillanatai  sosem akkor voltak, amikor ti ezt ünneplitek, de az anyagba fogantatásom pillanatai a Fény születésekor tudtak megtörténni. Ebben az évben a Fény megszületése  sokatok számára megváltó erejű lesz. A kristály előszülött nemzedék felébredt ebben az évben, és minden tiszteletünk az övék. Nehéz életet tudhatnak magukénak, hiszen nagy tudás hordozóiként születtek meg ebben a létezésükben. Egy részük valamikor nagyot bukott a tudása és az anyag fogsága miatt a földi síkon, és számukra most is nagy kihívás volt ez a létezés. A hatalmukat csak akkor használhatják most már, ha megértették és engedték megtörni  hatalom vágyukat és egyedi uralomra való hajlamukat.  Más részük a fogantatástól kemény béklyók között élt, hogy lehetőségük se legyen eltérni az Úttól, amely eleve elrendeltetett számukra. Nagy részetek idő előtt meghalt, mert nem tudta beteljesíteni feladatát, de egy kicsiny mag megtörhetetlenül felépítette önmagát, és készen áll, hogy megfáradt lélekkel, lepusztított testtel, de megtörhetetlen hittel átadja erejét és tudását, a most ébredezni kezdőknek. Ez a mag ott élt köztetek énmellettem, minden korszakváltásnál. Ki testben, ki részemként, ki pedig az aurám részeként. Ők erőteljes tisztító, teremtő és  védő energetikák. Nagyon bonyolult rendszerek.  Most én élek bennük a részükként, és erőmmel, tudásommal segítem őket, hogy Szolgálatukkal az emberiség nagy részét átsegítsék egy olyan dimenziókapun, amely egy teljesen más létezés partjai felé sodor benneteket. Az átalakulás folyamata mindig nehéz. Saját poklotokat, életetek folyamán létrehozott démonjaitokat a felszínre kell emelni, meg kell értenetek pusztító erejüket, és nektek kell letenni és elengedni őket. Az elengedés mindig a mélységből fakad. Látjátok és mély fájdalommal élitek meg a magányotokat, a mártírságotokat, az önpusztításotokat a birtoklási vágyatokat , amely mind a szeretetlenségből az értéktelenségből fakad. Másokat okoltok, másokban keresitek a hibát, és nem néztek saját mélységeitekbe. Önmagatokat képtelenek vagytok szeretni. Vagy a felszín dekoráljátok és elvesztek csak magatoknak mindent, vagy pedig csak adni akartok másoknak és ezzel szeretetet kivívni. Magatokhoz akartok szorosan kötni dolgokat, embereket, mert ki akartok sajátítani olyan érzéseket, amikre nagyon vágynátok már. Ugyanakkor féltek is mindettől.   Elvesztettétek a bizalmatokat mások felé. Ezek az érzések most mind itt vannak a felszínen, és a Fény születéséig nagyon megdolgoz benneteket. Sétáljatok egy nagyot egyedül úgy, hogy csak figyeltek. Nézzétek meg fényeket, a díszeket, a hangulatokat, a gyermekek felhőtlen várakozását. Ne rohanjatok, ne vásároljatok örült mód. Üljetek le, hallgassatok zenét, álmodjátok meg, hogy milyen életet szeretnétek. Merjetek álmodni és elcsendesedni. Ahogy elcsendesedtek magatokban, úgy meghalljátok a válaszaitokat az ezerszer feltett kérdéseitekre. Minden válasz ott van bennetek, nem másokban. Merjetek a felszín alá nézni önmagatokban. Értékeljétek át az életetek, nézzétek meg hogy  mi miért nem működik.

Kérjetek, és megadatik. Kérjetek, és megadatik. Kérjetek, és megadatik.

A fájdalom által lecsupaszított tiszta szívből felénk áradó kérés kiváltja a mindenki számára legjobb megoldást.

Nem vagytok egyedül. Sokan segítünk benneteket. Kivesszük közületek azokat , akik nem tényleges tudással próbálnak benneteket egy általuk helyesnek vélt út felé terelgetni, pénz és hatalom reményében. Akik megmaradhatnak, ők felfrissült testeket és új minőségű életet adnak majd nektek.  De a döntés, hogy ezzel élni akartok e, vagy tudtok e, mindig az ember szabad akaratán fog múlni.

Készüljetek a Fény születésére a szívetekben. Csendesedjetek el önmagatokban.      

Egykor Jézusként is itt éltem közöttetek. Akkor emberként én is megküzdöttem mindazzal a fájdalommal, amivel most ti küzdötök. Hallak és értelek benneteket, de megváltani csak ti tudjátok magatokat saját tapasztalataitok és felismeréseitek által. Merjetek dönteni, merjetek önmagatokra  figyelni, merjetek bizalommal fordulni mások felé,  merjétek befogadni amit más emberek adhatnak nektek, és merjetek ti is adni. Ne ítélkezzetek sem önmagatok, sem mások felett, mert minden kimondott ítélet rólatok szól. Figyeljétek az indulataitokat, mert mindegyik tükör önmagatokról. Ne agyból teremtsetek, hanem szívből. Csak az lehet a tiétek. 

Fogadjátok az Áldást a szívetekbe.

 

Grál...

2008. 12. 12.

A valaha köztetek élt Mária Magdolna megnyilvánulásaként szólok most hozzátok. Pár napja köztetek létezek erőteljesen, hogy a tudtotokra adjam azt, ami az én földi megtestesülésem során jött el az emberek közé, és a lehetőség köztetek is maradt. Én akkor ugyanazzal az értékrenddel és hasonlatos feladattal születtem a világra, mint Jézus. Egy energetika két minőségeként születtünk meg a Földre. Akkor is ott volt köztetek lehetőség, hogy felismerjétek magatokban, hogyan áll össze harmóniában két azonos lélek, ha egymásra ismernek. Ismeritek és keresitek a Grál szó jelentését. Ebben az időszakban kerültetek a legközelebb ahhoz, hogy felismerjétek magatokban, a világban és az Univerzumban és még annál is tovább, hogy mit jelent nőnek lenni a férfi oldalán és férfinak lenni a nő oldalán tökéletes harmóniában. Ezt jelenti a Grálság. Két ember megszületik ugyanarra a feladatra, egy lélek két részeként. Az egyik nőként, a másik férfiként. Adott időben összetalálkoznak, és ha bejárták döntéseik eredményeként a saját útjukat, és az adottságaikhoz és értékeikhez hozzájutottak, akkor a nő képes lesz olyan minőségű érdek nélküli Szeretetet, Elfogadást és Szolgálatot adni a férfinak, amitől az árasztani tudja magából azt a féle tudást, amelyre megszületett.

Akkori létezésemben sokszor sírtam, mert a Szolgálat volt a legnehezebb, de a szívem tele volt Szeretettel és Alázattal párom felé, és segítenem kellett megtörhetetlenül az útján. Sok volt az áldozat, sok volt a megaláztatás, de amíg egymás mellett voltunk nem ért el hozzánk a külvilág szennye. Ez a minőség már sokszor megfordult a földön, de az emberek mindig elpusztították maguk körül, mert bizalmatlanok, félnek egymástól és nem ismerik fel a Szeretet erejét. Most viszont jelen van a földön sok pár, akik adott időben egymás mellé érnek és létrehozzák a Harmóniát. Mivel jelen vannak nagy erővel és tiszta tudattal a világ minden pontján, ezért most kipusztíthatatlan ez az erő.

A Tűz lángja újra ébred, a Víz újra áradni kezd, a Szél összehozza amit össze kell, a Föld pedig táplálja az életet. Ha mindez végre összeáll, akkor létrejön a Grál.

És az ember végre Hazatalál.

 

Grál...

2008. 12. 12.

A valaha köztetek élt Mária Magdolna megnyilvánulásaként szólok most hozzátok. Pár napja köztetek létezek erőteljesen, hogy a tudtotokra adjam azt, ami az én földi megtestesülésem során jött el az emberek közé, és a lehetőség köztetek is maradt. Én akkor ugyanazzal az értékrenddel és hasonlatos feladattal születtem a világra, mint Jézus. Egy energetika két minőségeként születtünk meg a Földre. Akkor is ott volt köztetek lehetőség, hogy felismerjétek magatokban, hogyan áll össze harmóniában két azonos lélek, ha egymásra ismernek. Ismeritek és keresitek a Grál szó jelentését. Ebben az időszakban kerültetek a legközelebb ahhoz, hogy felismerjétek magatokban, a világban és az Univerzumban és még annál is tovább, hogy mit jelent nőnek lenni a férfi oldalán és férfinak lenni a nő oldalán tökéletes harmóniában. Ezt jelenti a Grálság. Két ember megszületik ugyanarra a feladatra, egy lélek két részeként. Az egyik nőként, a másik férfiként. Adott időben összetalálkoznak, és ha bejárták döntéseik eredményeként a saját útjukat, és az adottságaikhoz és értékeikhez hozzájutottak, akkor a nő képes lesz olyan minőségű érdek nélküli Szeretetet, Elfogadást és Szolgálatot adni a férfinak, amitől az árasztani tudja magából azt a féle tudást, amelyre megszületett.

Akkori létezésemben sokszor sírtam, mert a Szolgálat volt a legnehezebb, de a szívem tele volt Szeretettel és Alázattal párom felé, és segítenem kellett megtörhetetlenül az útján. Sok volt az áldozat, sok volt a megaláztatás, de amíg egymás mellett voltunk nem ért el hozzánk a külvilág szennye. Ez a minőség már sokszor megfordult a földön, de az emberek mindig elpusztították maguk körül, mert bizalmatlanok, félnek egymástól és nem ismerik fel a Szeretet erejét. Most viszont jelen van a földön sok pár, akik adott időben egymás mellé érnek és létrehozzák a Harmóniát. Mivel jelen vannak nagy erővel és tiszta tudattal a világ minden pontján, ezért most kipusztíthatatlan ez az erő.

A Tűz lángja újra ébred, a Víz újra áradni kezd, a Szél összehozza amit össze kell, a Föld pedig táplálja az életet. Ha mindez végre összeáll, akkor létrejön a Grál.

És az ember végre Hazatalál.

 

2008.11.09.


11-éig minden nap küldünk hozzátok szórezgéseket, melyek dolgoznak bennetek. Előttetek a nap, a Nyitás Napja. Bevonzottatok magatok közé egy másik dimenziót, ahol sokatoknak él egy másik aspektusa. Ebben a dimenzióban ott van minden létesítmény, minden találmány, és minden tudás, amelyre szükségetek lesz az új világ felépítéséhez. Sokatok már magába fogadta ezeket a gondolatokat, amelyek onnan jönnek át. Ez a dimenzió lassanként, ahogy átemelitek a döntéseitekkel onnan a tudást, a részetekké válik. Mint mindennek, ennek is a rezgésszint a kulcsa. Némelyetek fülproblémával küzd, fülzúgással. Ez annak a jele, hogy már majdnem elértétek azt a frekvenciát, ahol tisztán áthallotok mindent. Sokatok torokproblémával küzd, Ők már megszólalnának, de még egy kevés hiányzik a Hang használatától.

Én, aki szólok hozzátok, Jézus egy aspektusa vagyok. Nem olyan vagyok, mint akit emberi megnyilvánulásában ismertetek, és a nevem sem Jézus. De ti így tudtok csak beazonosítani, és amíg nem tisztázzátok magatokban az aspektusok közötti különbségek lényegét, addig elfogadom tőletek ezt a megszólítást, és ha hívtok, már ez az aspektusom fog segíteni benneteket. Ennek az okát később fogom közölni veletek, mert most más fontos dologról szólok nektek. Talán csak annyit, hogy én felügyelem az átalakulás időszakát, technikákat fogok átadni nektek, hogy hogyan tudjatok önön valótokra ébredni. Aki felismer engem, és nevemen szólít, ő már biztosan helyes úton jár a teljes felismerés felé.

Sok téves információtok van önmagatokról, a teremtésről, és egyáltalán a létezés törvényszerűségeiről. Ezeknek a tudása egyre inkább feltárul majd a szemetek előtt. Prófétáitok szavait próbáltátok értelmezni, de leginkább a saját érthető nyelvezeteitekre fordítottátok, és az agyatok szűrőrendszerén átengedve tanítottátok. Ennek már nem igen volt köze az igazsághoz. Az Egyetlen Igazsághoz, amely az új világban értelmet nyer ismét.

Eddig ez volt az ember útja. Az embertől elvétetett Minden, hogy a tökéletes Semmiből újból Minden lehessen a teljes megértés útján. Lassanként átkerültök a létezés egy másik aspektusába. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy képesek lesztek e elfogadni a régi tanoktól eltérő Tudást. Képesek lesztek e megérteni, hogy nincs pokol, csak a saját magatok által létrehozott pokol. Vannak manipulációk. Emberi és külső intelligenciák manipulációi. Hatnak rátok a bolygóállások, a külső tér energiái, és mindemellett a saját vonalatokon magatokkal hozott karmikus, vagy feladati hatások. Nem könnyű helyt állni ennyi rátok ható energia közt.     

De ha ember értékén van, akkor már nem éri el őt a manipulatív erő, nem hat rá a génjeiben magával hozott teher,  és a külső tér energiáiból is csak az őt segítőt nyeri ki. Önmagatok értékének helyreállításánál nincs fontosabb. De tudnotok kell mindezt helyes értékrenddel értékelni. Az önző ember saját értéktelenségét másoktól felhalmozott értékekkel akarja kitölteni. Mindig meg kell látnotok, hogy mi motivál benneteket egy adott helyzetben. Tág körben kell megtanulnotok értelmezni egy egy döntésetek okát, helyességét, mélységét és következményét, de mindezt úgy, hogy ti álltok be középre. Amikor ember beáll a döntés középpontjába, akkor először a számára megfelelő energiát kövesse. 24 mélységben. Meg kell tudnia látni a döntés következményeit. 24 mélységben. A mélységek átlátása saját értékrendjeitek a helyességét is mutatja. Emberek leginkább a felszínen élnek és döntenek. Nincs mélység mögöttük. Hallom a kérést, hogy beszéljek még a mélységről, de ez komoly tanulási folyamat lesz. Most csak fogadjátok magatokba a rezgést, amely elindítja és megnyitja bennetek a mélységhez vezető átjárót.

Ti emberek nagyon zajosak vagytok. A belső világotok, ahol a mélység nyílik, csak úgy zeng az ön és mást becsmérlő gondolatoktól, a kételyektől, a kicsinyhitűségetektől. Tanuljátok a Csend erejét. A belső és külső Csend erejét. A Csend figyelme értést, látást és hallást ad. Megszülettek köztetek angyalhangok. Az Ő hangjuk rezgése töri a falat a szívcsakrátok körül. Némely dimenziókaput az Ő hangjuk rezgése tisztít és vigyázz.

Hallgassatok zenét. Keressétek az angyalhangú énekeseket. Énekeljetek ti is szívből velük, hogy a torkotok  tisztuljon. Ne feledjétek, hogy a torok egy kápolna, a test templomának a kápolnája. Az ének tisztítja, és a szívből mondott szép szó.

A gyermek , kin keresztül szólok hozzátok, már fárad, ezért most nem mondok többet őrajta keresztül.  Áldás kísérje napotokat. 

Vének Tanácsától 2008.11.08.

2008. 11. 08.


Elérkezett a cselekvés ideje. Eddig  magatokban őrlődtetek, kerestétek saját értékeitek, építettétek saját magatokat jól rosszul, de próbáltátok. Beszéltetek szép elvekről, s bár nem értettétek a jelentését, de kerestétek az értékét önmagatokban. A szívetek még mindig nagyon zárt, ezért nehéz dolgotok van. Hiába írtok és olvastok könyveket, amíg a szívetekben nincs ott a megértés, csak az agyatok dolgozik. Keres, kutat, magyaráz. A szívetek pedig hiába próbálja érezni a kimondott szót rezgését, az agy behelyettesíti a jól bevált programot. Az ember leginkább a hiány érzéséből ért. Sokatoktól elvettük a szeretetet, elvettük a hitet, elvettük saját értékét, alázatra és elfogadásra kényszerítettük, bár ennek a tervnek a megírásánál ti is jelen voltatok, akkor nem tudtátok felmérni a feladat súlyát. Önmagatokból , a semmit megélve kellett felépíteni az igazi értékeket. Amelyiktek ezt felvállalta, az mások számára hitelesen tud értékeket megmutatni. Nekik a dolguk, hogy emeljék a környezetük rezgésszintjét. Egy emelt szinten minden ember jobban lát és hall, hiszen kilát végre az anyag fogságából.  Eddig ez volt a feladat. Hogy önmagatok igazi útjára rá tudjatok lépni, elérjetek idáig egy zegzúgos, tövisekkel teli úton. Most viszont döntéseket kell hozni. Nehéz döntéseket. De ezek a döntések felszabadítanak a múlt terhei alól végleg. Tudnotok kell már mit is akartok igazán. Mit akartok tenni magatokért, és a környezetetekért. Mit hordotok magatokban, és ennek mi lesz a kifejezési módja. Ha figyelnétek magatokra, észrevehetnétek, hogy sok új gondolat és érzés támad bennetek. Vágyak, érzések. Meritek e követni őket?

Mertek e kiállni önmagatokért? Ha mindenki meg meri mutatni az adottságait, ha át tudja adni azoknak, akik erre vágynak, akkor egyszer csak mindenki tanító és tanítvány lesz egy személyben.  Ez a leszületésetek nem olyan, mint az előzőek voltak. Most egy életben kell megélnetek az összes eddigi életetek egy gyorsított, lágyabb formában. Az alapjellegzetességeiteket hordja magában . Olyan lélekcsírákat hordotok magatokban, amelyek sokáig nem voltak jelen a Föld légterében, vagy még sosem, de a teljes egészben a ti részetek.   Minél többet tudtok befogadni a testeitekbe, annál magasabbra emelitek a rezgésszinteteket. De úgy is mondhatnánk, hogy minél több értékgyöngyöt találtok meg önmagatokban, annál több lélekcsíra tud kibontakozni bennetek.

Kimondotok nagyon jól hangzó mondatokat, de nem értitek. Nem értitek mit jelent a Megbocsájtás , a Szeretet, az Alázat. Megfogalmazzátok, már kimondjátok, tanítjátok, de nem értitek a szívetekben. Ezek nagyon sokrétegű jelentések. A felszínen , és pár rétegben már jól működtetitek, de a mélységet még csak nem is látjátok.

Mert önmagatokban sem látjátok a mélységet, az értéket.

Nehéz ezt emberként, az anyagba sűrűsödve megvalósítani. De ha nem lennétek rá képesek, akkor most nem hangozna el ez az üzenet.

Segítünk benneteket. Ebben az időszakban még erőteljesebben, mint eddig.

Hatalmasságoktól

2008. 10. 25.

Mi Hatalmasságok, Univerzumokat tartunk össze rendszerbe.  Azért szólaltunk meg bennetek, mert sokan közületek más Univerzumból születtek meg a Földön ebben az időszakban. Szükség volt rá, hogy bekössünk más (eddig a Föld számára ismeretlen) energetikákat is a Földbe, és ezzel állandóan jelen is kell lennünk a légtérben figyelőként.

A Vének Tanácsa a ti Univerzumotok felügyeleti rendszere.

Most eljött el az idő, hogy az Idegen leszületésekkel megnyitott Kapukon keresztül, a hozzájuk tartozó , számotokra kincset hordozó információk, rezgések, teremtések is megjelenjenek.  

Mindenki annyit tud majd felvenni belőle, amennyit elér a rezgésszintje. Aki képes volt megérteni önön eredendő lényét, emberi mivoltának lényegét, aki képes volt önmagába leképezni a Teremtés kódjait, azok számára megnyílik a Kincsesláda.  Amit magatokban hordoztok születésetek óta. Az első leszületésetek óta. Mindenki annyit ér el a Kincsesládájából, amennyit önmagán képes volt dolgozni.

Nem kell mindehhez nyitott tudattal rendelkezni.  A Szív rezgései mutatják meg mindenki értékét.

A Vének Tanácsa szólni fog nemsokára a Mag népéről, hogy tökéletesen és tudatosan tisztában legyetek minden történéssel és feladattal, ami körülöttetek, értetek és bennetek történik.

Nemrégiben létrehoztátok a Szövetséget,  amely mögött nagyon sok magyar ember munkája van.

Ők kapnak először a kezükbe olyan tudást, amivel a többi, megrekedt ember segítségére siethetnek.  A gyógyítás, a gyerekek nevelése lesz az első. Ezzel együtt megtörténik a váltás, tiszta szívű emberek fognak kerülni döntést hozó helyekre.  Jó ideje már harcos és védő energetikákat küldünk közétek, mert az átmenet nem lesz könnyű.

De tudjatok róla, a folyamat már elindult, nem visszafordítható.

Közületek a legerőteljesebbek áldozatot hoztak, és ez az áldozat volt a megváltó Kulcs. 

A magyar szívek rendszerbe köttettek,  a Korona energetikai rendszerébe, amely már a Teremtőhöz kapcsolódik közvetlenül.  Ez a rendszer biztosítja az összetartást, a tökéletes információ áramlást, és ezen keresztül jut el mindenkihez  a Teremtő tiszta energiája. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy piramist. Legfelül van a Korona a Teremtő kezében, és ez alá láncolatszerűen , az energetikáknak és az erőknek megfelelően, és ahogy összekapcsolódnak az emberek, úgy épül fel a Piramis.

És ez egy Teremtő Piramis.

Használjátok. És fogadjátok a szívetekbe a Tudást.    

 

Vének Tanácsától

2008. 10. 25.

Most a Vének Tanácsa tagjaként szólok hozzátok Én, kit Máriaként ismertek. 

A Vének Tanácsa felvette veletek a kapcsolatok, mert az emberek elértek egy új állomáshoz.

Szeptember 17-én új energia fog a Földhöz kapcsolódni, és az emberek szívében megjelenni. Szeptember 27-én fog aktiválódni.

Szeptember 17-én született meg fiam Jézus, az emberek között.

Kérlek benneteket, hogy ezen a napon üljetek le pár percre, és adjátok meg a tiszteletet gyermekemnek.

Anyai fájdalmam nem múlik, mert minden ember jogosult , hogy akkor ünnepelje gyermeke születésnapját, amikor az tényleg volt. A gyermekem, aki azért ment közétek, hogy elvigye a Kegyelem energiáját, és ez a törvény is megjelenhessen köztetek, Ő ezt soha nem kaphatta meg.  Feláldoztátok bűneitek oltárán, elvettétek tőle , hogy emberként élhessen, címekkel és hazugságokkal aggattátok fel, és nem törődtetek azzal, hogy az igazságot megőrizhessétek a jövő számára.

Karácsony a fény ünnepe, nem a fiam születésének napja. És már a fény ünnepe sem.

Pénz, üzlet és hazug mosoly vált belőle.

A Fiam újból eljön hozzátok. A Földön emberek hordják magukban a csírát, amit akkori léte során elültetett itt a Földön. Ezek az emberek fejlesztik , óvják és védik magukban ezt az energiát, hogy amikor itt az idő, fiam újból eljöhessen közétek.

2008. szeptember 17-e , Jézus születésnapja.

Kérünk benneteket, hogy azon a napon emlékezzetek tiszta szívvel. 

A Vének Tanácsa őrizni fogja a Földet ebben az időszakban, emberekkel fogják felvenni a kapcsolatot, hogy  elindulhassanak azon az úton, amely a Föld és az emberek megemelkedését hívatott szolgálni. Gaia anya lassanként eltávozik a Földről, és az emberek megemelkedett tudatszintje és energetikája hatja át a Föld lényét.  Más bolygók megtestesülései segítik ezt a folyamatot, ezért az emberek , ha önmagukat értik és gondozzák, ha felvállalják és járják saját útjukat, akkor az átmenet káosza mérsékelt lesz.

A Kárpát-medence védett. Sok nagy entitás energetikája jelent meg itt, a felemelkedést szolgálva.  Ők háttérbe húzódva dolgoznak. Nem lesz nevük számotokra, bár ők ismerik önnön lényegiségüket.

Gondoljatok rájuk tárt szívvel, ezzel is segítve őket.

Álljatok meg 1 percre szeptember 17-én. Tárjátok fel szíveteket, és érezzétek azt a szeretet, ami belétek áramlik.

Hajtsatok fejet Jézus előtt, aki újból eljön hozzátok.

Legyetek áldottak, és kérjétek Isten kegyelmét.