Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyahita a 2008 szeptemberi üzenete a www.zsiann.eoldal.hu Beszélgetés résztvevőinek

"Anyahitaként szólok hozzátok. Az én szellemiségemet hívjátok és tisztelitek
Fekete és Fehér Madonnaként,

engem tiszteltek Boldogasszonyként és Mária és az én energetikai
megnyilvánulásom volt.

Az ANYA.

Tanítottam és értékeket adtam át annak idején. Amit át adtam, azt több
gyermekem elvitte a világban, és magyarnak hívta. Ez akkor még nem hangzott
így, de a rezgés ezen szóval megegyező. A Magyar egy hitrendszer volt, egy
értékrend, és akik ezt maguk számára törvénnyé tették, ők magyarrá lettek.

Magyar szívvé lettek.

Most megint szólok, hiszen egy új rend alakul.

Elmondom mit szívetekbe kell fogadni, és aki ezt megérzi, ő képes lesz az új
világrendre, és tovább tudja adni.1.Gyermek legfőbb védelmezője az Apa, gyógyítója, az Anya. Miként ember
legfőbb védelmezője Teremtő Atya, és legfőbb gyógyítója Teremtő Anya.

2.Éhező és fázó gyermek és idős ember nem lehet emberek közt. Érett, felnőtt
ember legfőbb kötelessége környezetében megetetni, felöltöztetni éhezőt és
fázót. Testét , lelkét táplálni.

Legyen rá szeme mindenkinek, hogy a gyermek ki felnő értékben, értéket tud
létrehozni .

A tisztességben megöregedett pedig tanítja, átadja értékeit.

3.Tisztességben megöregedett embert magára ne hagyja gyermeke. Kinek
gyermeke nincs, azt a közösség felügyelje, hogy szüksége ne legyen,
feladatot adjon néki, hogy ne érezze magát dologtalannak.

4.Férfi és nő házasközösségéből egy gyermek szülessen anya vérvonalán egy
pedig apa vérvonalán. Így adassék mindig tovább a tudás.

5.Amit szégyellenél elmondani, azt ne tedd meg.

6.Tiszteld a Teremtőt minden megnyilvánulásában, hiszen az ő része vagy.

7.Létesítsetek Gyógyító központokat, hol lélek megpihenhet, test és lélek
gyógyulhat, és ember önönvalójára ismerhet.

8.Létesítsetek oktatóközpontokat , ahol felnőtt emberek meg és felismerhetik
létezésük miértjeit. Hol ráébredhetnek saját létezésük lényegiségére.

9.Gyermekeiteket neveljétek a természet, a testük és a lelkük értelmére.

10.Tiszteljétek mindenekelőtt az igazszóló Gyógyítót és a Tanítót, ki át- és
visszaad nektek értékeket. A saját értékeiteket.

Ezeken a pontokon ha elindultok, akkor az Út helyes lesz. Minden információ
időben nálatok lesz a továbblépéshez."

+   +   +   +   +   +   +   +   +

Anyahita üzenete a Veresegyházon 2008 november 23-án tartott Aranyos Asszonygyűlésre.

Szívem Gyermekei!
Öröm van lelkemben, hogy láthatom jövőépítő tenni akarásotokat. A nők lelkisége, hatalmas szeretete, elfogadása képes megváltani most ezt a világot. Valamikor régen is így volt. A férfiak felépítették a nők által megálmodott világot. Amikor a nők lelkiségét kiirtották a Földről, akkor nyílott rá a pokol az emberiségre. 

 

Ha megnyitnám számotokra azt az idősíkot, amikor szívvel teremtettetek még a Földön, akkor megéreznétek erőtöket és bölcsességeteket. Mert Aranyasszonyi lelkiségeteket onnan hoztátok, felismervén szükségszerűségét. Csak köztetek a legerősebbeknek nyitok most időkaput a tudás végett, mert sokan ott ragadnátok egy idő előtti történésben, a most megélt fájdalmaitok miatt. Ez a kapu áramoltatni fogja az információkat, és az információ megjelenítője átadja a megfelelő lélekcsoportnak a tudást. Mindegyikőtök mást hordoz magában, együtt vagytok teljesek. A Rend alapja a szilárd Hit és összefogás legyen. Keressétek a Pálos rendet, mert az ő tudásuk kiegészíti majd a tiéteket. Kölcsönösen szükségetek van egymás tudására.

 

Először a Rend alapítás szabályait határozzátok meg, és az alapítás formáját. Tanítói, segítői és gyógyítói alapokra helyezzétek a rendszert. Gyermekek, anyák, idősek, és családok segítése legyen a legfőbb óhajtásotok. Foglaljátok rendszerbe, hogy ki hogyan tudja erősíteni a másik rászorulót. Kallódó gyermekek és idősek ne legyenek, ők egymást tudják segíteni. 
Leányanyák, megesett leányok mindig segítséget kapjanak. Egyedül gyermeket nevelő anyák pénz nélküli csererendszere hálózatszerűen működjön. Vegyétek fel a kapcsolatot a már államilag működő szolgálatokkal. 

 

De először önmagatokkal dolgozzatok. Saját életetekbe kérjetek Bőséget, hogy másoknak is tudjatok adni. Nem éltetek könnyű és egyszerű életet, mert a szolgálatra készültetek. Nemes lelket hordotok magatokban, és Ő kibontakozásra vár. 

 

Elmondom nektek, hogy Szent Margit energetikája fonja be a Rend energetikáját. Veletek van Mária megtestesülésének Anyai szeretete. Veletek van Mária Magdolna Női megnyilvánulása. Veletek dolgozik az Én megvalósító erőm, és Hitem. Mindezt áldásában tartja Jézus Krisztus, ki testet ölteni kíván ezen a létsíkon is, és tudását, bölcsességét, szeretetét adja a Rendnek. Felettetek áll a Korona energetikája, az Ő ténylegesen dolgozó, cselekvő része vagytok. Amelyik szervezet nem a Korona alatt működik, az lassanként megszűnik, vagy átalakul. A Korona a Teremtő kezében van, ezért bármit, amit tesztek az Ő Áldásával és Szeretetével történik. Ez a pillanat elindítja felétek az Áradást, és a Megnyilvánulás lehetőségét. 

Vegyétek és vigyétek.

Kérjetek... Mindig bennetek, mellettetek és veletek vagyunk. 
Elküldöm közéteket gyermekem, hogy hangom és szívem legyen, míg így kívánjátok. 
Béke és Szeretet legyen veletek és munkátokon.

 +   +   +   +   +   +   +   +   +

 

Anyahita üzenete ÉVI által a BoldogAnya levelzőlistának 2008 december 2. 00:55

"Anyahitaként szólok hozzátok most Én, kit Boldogasszonyként, fekete és fehér Madonnaként, de legfőképpen a női teremtő erő megnyilvánulásaként ismertek anyai és női minőségemben.
Szükség van emberek közt a szó erejére. Sok bennetek a fájdalom, a múlt emlékei, a visszahúzó kötelék.

 

Segítenetek kell magatokon, egymáson, ugyanakkor el kell kezdenetek az érdemi munkát is.
Alkossatok kis közösségeket, ahol elmondhatna mindenki egy történetet, ami ővele történt, és a tanulságot is hozzá. Közben kezetek is végezhetne valamilyen alkotó munkát.

Sokan közületek verset, novellát írnak, és szívesen megmutatnák magukat, de nem tartoznak közösségbe, szégyellik önön munkájukat, és nem merik tovább adni a tudást, amelyet kifejeztek a maguk módján. Ha ember beszélni kezd, de nem a panaszkodás hangján, hanem a tanítás hangján, és megosztja tudását a többiekkel, akkor saját megélt tapasztalata már nem hiábavaló.

Hívjatok mindig másokat magatok közé, hogy ne zárt rendszert mozgassatok, mert az életképtelenné válik. Válasszatok témákat, amik mindenkit érdekelnek, és beszéljetek róla. Mindenki véleményének adjatok teret és hangot, hogy érezze ember önön lényének fontosságát. Tisztelettel hallgassátok egymás történeteit, tanuljatok egymástól.
A Beszélő Körök gyorsan fogják kinőni magukat, és más teret fognak kapni.

 

Elmondok egy egykoron volt képet.
Asszonyaink a munka végeztével összegyűltek, hogy a sötét eljövetelekor még a Fényt és megélt napot felélesszék újból. Szertartással előhívták a kettő Nap erejét, és mindenki elmondta aznapi jó és rossz megélt dolgát. Ki nem tartotta érdemesnek magát elmondani, az belső világában élte újból. Mindenki békességgel a szívében ment pihenőre, hogy társa mellett megélje a szerelmet, majd hazatérjen égi otthonába. Nem végeztünk úgy napot, hogy átvittünk volna másnapra gondolatokat, fájdalmakat, meg nem értéseket.

Ti lefekszetek úgy esténként, hogy szívetek békétlen, társatoktól elhúzódtok, szétmar benneteket a múlt szövevénye.
A Beszélő Körök elsődleges célja, hogy legalább időszakonként letegyetek terhetekből, odafigyelő szemek előtt. Ha sokan beszélgetnek figyelmesen, jó ötletek születnek és indulnak el. "

+   +   +   +   +   +   +   +   +

 

Anyahita üzenete az indigókról, az Aranyasszony Rend felé és Mindenkinek, aki magáénak érzi 2008 december 5. 00:55

Anyahitaként szólok hozzátok gyermekeim, A Teremtő Női ősi minőségének anyai megtestesüléseként.

Kérlek benneteket, hogy megnevezésetekben ne az én nevem használjátok, mert én csak egy rész voltam az ősi egészből.

Boldogasszonyként női és anyai lágy energiákat is hordtam már magamban, amire most nagy szüksége lesz a felnövekvő nemzedéknek.

Vigyázzatok gyermekeitekre, és nagy nagy türelemmel és odafigyeléssel szeressétek őket. Ti kik most Szövetséget hoztok létre, vagy kristály előhírnökökként születtetek meg, vagy már indigó gyermekekként. Az Előhírnökök voltak hivatottak indigó gyermekeket világra hozni, és az ő romboló energiáikat itt a földön megkötni, türelemmel ápolni, hogy ne önmagukat pusztítsák el, hanem lebonthassák agresszív erőikkel a múlt sötét szövevényeit. Miután ők lerombolják a sötét árnyakat, a kristálygyermekek építeni kezdik az Új Világot, amelyet majd a szivárvány gyermekek laknak be.

Gyermekeim a ti feladatotok a legnehezebb és a legtiszteletreméltóbb. Küzdötök önmagatokkal, a körülöttetek lévő világgal, és a gyermekeitekkel. Higgyétek el, nem sokan vállalták el az indigó nemzedék kihordását és útjára felkészítését. És sokan belebuktak. Az indigók nagy része eltávozik idő előtt, mert nem tudta senki biztosítani számukra az energiáikhoz méltó tanulási lehetőségeket és munka feltételeket.

Rátok bízzuk ezt a nehéz feladatot. El fognak találni hozzátok azok a családok és emberek, ahol ilyen gyermekek nevelkednek, vagy már felnőttek és nem lelik az útjukat. Meg kell kötni az agresszív romboló erejüket szeretettel, odafigyeléssel és olyan gondolatokkal, amelyek őket építik. Csak induljatok el az úton, segíteni fogunk benneteket.

Kérjétek még Mihály Arkangyal segítségét, és Jophiel Arkangyal segítségét gyermekeitekkel kapcsolatban. Az ő erőteljes férfias óvó rendező energetikájuk és a mi gyengéden szerető női minőségünk összhangba tudja hozni a szétesett rendszereket.

Ha a földi síkon emberként ti mindent megtesztek, ami erőtökből és szeretetetekből fakad, akkor mi mindent meg tudunk adni hozzá, hogy minden rendszer úgy tudjon működni, ahogy eleve elrendeltetett.

Áldás kíséri munkátokat.

+   +   +   +   +   +   +   +   +

 

Anyahita üzenete mai napon ( 2008. 12. 16. 08:53)

"Szeretettel küldöm felétek:

Drága Gyermekeim! Anyahitaként szólok hozzátok, minden nemű női minőségemben. Ebben a nehéz időszakban gondolatokat adnék nektek, melyek megnemesítik és megmelengetik a szíveteket.

Aranyasszonyok ha megszülettek közétek, ők mindig a Nagyboldogasszony szolgálói voltak, akik az Életfát teljes jogon átjárhatták és a lelkeket kísérhették, átsegíthették átjárókon és kapukon. Ők voltak hivatottak az átkötésekre, más minőségre való felemelésre. Volt ki élet- halál időkaput nyitotta és zárta, ők születésekkor és halálozásokkor voltak jelen, volt ki adott időszakban új életminőséget adhatott emberek kezébe. Aranyasszonynak lenni nehéz és sokrétű feladat. Őket tisztelet övezte nagyon sokáig a földi síkon, de mint minden érték úgy ez is pusztulásra ítéltetett ember által. Küldtünk közétek abban a sötét időszakban is Aranyasszony megtestesüléseket, de őket eltakartuk ember szeme elől.

Ebben az időszakotokban újra születhettek igazi minőségükben Aranyasszonyaitok, és újból elküldhettem közétek Szolgálólányaimat, hogy Szolgálatot teljesítsenek ember mellett, hogy felismervén önnön értékeiket, az embereknek egy más minőségű életet legyenek képesek átadni. Lassan ráébredtek önmagatokra én szívem gyermekei, és ha meg is ijedtek Szolgálatotok nehéz voltától, de szívetek , mely az én szívemhez kapcsolódik, erővel és nemes szerelmetes érzésekkel telítődik, és felismervén önnön magatok értékét és feladatát tanítani, szolgálni és gyógyítani fogjátok az embereket.

Valaha volt egy hószín, magas tornyú palotátok. Egy központ, ahol a legmélyebb gyógyítások folytak. Energetikai szinten jelen van már köztetek, és eljön az ember is, ki megépíti nektek. Az ódon park közepén álló épület helye kijelöltetett, amikor elkezdtétek meglátni, és a földre bekötni az épület energiáit. Gyermekem, ki átadja nektek az üzenetet kivetíti felétek, hogy lássátok, használjátok már most gyógyításaitokhoz. Ő ezt Tündérkertnek hívja teljesen jogosan, mert a csoda és a varázslat a tündérekhez kötődik, és ti ezt viszitek el az emberek közé. Aranyasszonyok mindig tündérenergetikával születtek meg.

Varázslat és csoda van a kezetekben, a szívetekben és a lelketekben.
Ez év végéig kérlek benneteket, hogy próbáljatok áradni a szívetekből, bármennyire is nehéz ez most emberként, mert ez benneteket is megvált, és a belőletek kipattanó szivárványszín szikráktól az emberek képesek lesznek saját poklukból kilépni végre. Most nagy a küzdés a felszínen, a megkísértő energiák nehezen engedik el áldozataikat, és az embereknek nagy szükségük van a ti csodáitokra. Egy érintés, egy simítás, egy mosoly ami a szívetekből jön, ez számukra most megváltó lehet.

Kérlek benneteket, hogy higgyetek magatokban, Mi hiszünk bennetek. Aki idáig eljutott ebben a létezésében, és elér hozzá az üzenet, ők mind Aranyasszonyok, és méltónak találtattak a szolgálatra. Aranyasszonyokat sok férfi erő kell hogy támogassa, mert védelem, és egy másfajta bölcsesség és tudás nélkül nem tud kibontakozni a maga gyönyörűségében a hajdan volt, és most ismét szükségszerű Szövetség.
Asszony és Férfi Harmóniája
teszi tökéletessé a munkátokat.
Áldottak vagytok mindannyian, és a Kegyelem erejében részesültök, mely felold benneteket a régmúlt béklyói alól."

+   +   +   +   +   +   +   +   +

 

Anyahita 2009 január 20.

 

Valaha és valamikor Anyahitaként jelöltétek meg Földön megjelent és anyagba foglalt minőségem. Ezen a néven nem szólhatok már többé hozzátok, mert egy másik kiteljesedett valóságomban vagyok már jelen körülöttetek és bennetek.  Tanítalak Mesterként bennetek jóideje már, vezetem gondolatotokat, érzéseiteket és megnyilvánulásaitokat. Amit ti Igazszólásnak hívtok beszédet, Forrása én voltam. Forrása én már egy másik minőségnek leszek, a Megvalósulásnak.

Megjelöltétek magatokat, befogadtátok értékeimet, gondolataimat szívetekbe tettétek, és ezzel utat engedtetek a megvalósításnak.

Az én női és anyai minőségem más néven fog megnyilvánulni Kiválasztottjaimban.

A megtagadott Boldogasszony visszatér közétek, hogy Boldoggá tegye Asszonyaitokat. A Boldogság kódjainak hordozói áradni kezdenek, mert fájdalmaikkal megváltották a Föld kínjait úgy, hogy a saját tisztulási folyamatukkal takarítottak maguk körül, alatt és felett.

Az asszony kinek a boldogság feléled a lelkében, megtanítja a férfit mindarra, ami Ő megtanult. Asszony és Férfi boldogságban szerelmetes szerelemmel teli gyermeket fogan, ki tökéletesen képes betölteni isteni hivatását anyagba foglalt lényként is.

Így szerzitek vissza újból valaha volt, és egyszer lesz létezéseteket.

Feltör és kiteljesedik újból az ősemlékezet.

Harmóniába és egységbe kerül Férfi és Nő, és egységben gyermekeket nemz mindenki boldogságára.

Férfi és Nő harmóniája a Nemzet harmóniáját kiváltja, a Nemzet harmóniája a nemzetek harmóniáját adja, és ha a nemzetek összekovácsolódva egységesen felemelik a Földet, amely harmóniába kerül az Univerzummal, és akkor a Teremtő szíve kitárul, és a Fénylő Szem kiáramlása visszafelé is elindul. 

Akkor létrejön a Sohasem Volt.

Hosszú és nemes munka vár rátok gyermekeim. Összenyílott a Lent és a Fent.

Bízzatok, és Hitetek töretlenségét őrizzétek.

Női teremtő minőségem megnyilvánul mindazokban, akik döntésükkel megerősítik befogadásomat. Nem lesz fájdalommentes a befogadás, mert nőiségetek jelentős hányadát fémveretes dobozokba zártátok lelketek legmélyére. A ládák és pecsétek feltöretnek. A kiáradás megkezdődik, s ami feljön évezredek fájdalmát söpri ki magából.

Kérjetek, és nektek adom a megértést.